empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D

Nowatorska metoda ekranowania pola elektrycznego - Technologia ADR

Powszechnie stosowanymi ekranami pola elektrycznego są przewodzące materiały w postaci folii aluminiowej lub siatki miedzianej, które wymagają uziemienia i tworzą klatkę Farada'ya. Ich stosowanie może powodować zakłócenia sygnałów informatycznych telefonii komórkowej, TV cyfrowej czy Wi-Fi....

GutPR | 1 komentarz

W jaki sposób segregacja śmieci przyczynia się do czystszego środowiska?

Czy segregacja śmieci daje nam realne korzyści? Warto, nie warto segregować odpady? Wiele osób zadaje sobie te pytania. Tymczasem odpowiedź jest dość jednoznaczna: odpowiednia segregacja nie tylko sprzyja łatwiejszemu recyklingowi, ale również poprawia jakość środowiska.   W Polsce...

własne

Pompa ciepła nie taka straszna, jak ją przedstawiają! Obalamy mity!

Pompa ciepła to doskonały sposób ogrzewania domu. Nie tylko nie generuje wysokich kosztów, ale przede wszystkim jest to bardzo ekologiczne źródło energii. Dlatego coraz więcej osób się na nią decyduje. Niestety to nadal bardzo mało znany sposób ogrzewania domu. Nadal niewiele wiemy na temat tego...

własne

Złom żelazny – jak wykorzystać 100% potencjału?

Na świecie co druga tona stali wytwarzana jest ze złomu, a w Polsce prawie 2/3 produkcji żelaza pochodzi z recyklingu. Jednak ciągle nie wszystkie odpady żelazne, które mogą być przetwarzane podlegają procesom odzysku. Według Stena Recycling mogą w tym pomóc nowe technologie. Recykling stali...

Świeża Bazylia Sp. z o.o.

Badanie: awarie w sieciach wodnokanalizacyjnych

Badania Esri Polska na temat występowania awarii w zakładach komunalnych. Jednymi z głównych wyzwań przed jakimi stoją zakłady wodno-kanalizacyjne są częste awarie i długi czas reakcji związany z podjęciem działań, mających na celu naprawę usterek. Z badań przeprowadzonych przez firmę Esri...

dfusion

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2014 r.

W 2014 r. z terenu województwa mazowieckiego zebranych zostało 1398,8 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowiło 13,5% ogółu odpadów komunalnych zebranych w kraju. Na 1 mieszkańca przypadało średnio 263 kg zebranych odpadów komunalnych (wobec 251 kg w 2013 r.). Firmy należące do sektora...

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych

Audyty prosumenckie

W ostatnich latach w Polsce można było zauważyć znaczny przyrost instalowania kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych. A jak wygląda sytuacja z ogniwami PV? Czy również odniosą sukces i czy na chwilę obecną inwestycja w tą technologię jest opłacalna? Skąd potencjalny inwestor ma...

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość

Karty zostały rozdane w sprawach klimatycznych i CO2

 1.Wstęp Dobrze na ogół poinformowany European Power Daily (EPD) w swoim wydaniu z 18 lipca br. obwieszcza, że propozycje Komisji Europejskiej z 22.1.2014 r. można uznać za w pełni przyjęte, stwierdzając, co następuje ;"Niemcy i Wielka Brytania wyraziły jasne poparcie dla planowanych reform,...

Grupa LOTOS S.A.

Weryfikacja raportów z emisji gazów cieplarnianych (GHG) już od stycznia

Firmy powinny zintensyfikować przygotowania do weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów. Zbliżający się koniec roku to najwyższy czas, aby zintensyfikować prace nad przygotowaniem raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych (GHG).  Ostateczna weryfikacja raportów...

Biomasa – ogrzewanie budynków użyteczności publicznej

Rosnące ceny paliw stałych i gazowych zmuszają właścicieli budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe, przedszkola czy urzędy do szukania oszczędności. W przypadku ogrzewania takiego typu pomieszczeń wymagane jest stosowanie kotłów o większej mocy, dlatego...

Oszczędzanie wody: mit czy realne korzyści finansowe?

31 października jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Oszczędzania. Jednak oszczędzanie nie powinno się kojarzyć jedynie z gromadzeniem kapitału. Czasem spore wydatki zupełnie niepotrzebnie ponosimy na codzienne koszty utrzymania domu. Nauczyliśmy się dbać o zmniejszenie tych związanych z...

Fair Play PR | 1 komentarz

Audyty i audytorzy efektywności energetycznej w świetle prawa krajowego i unijnego

Coraz bardziej zdecydowane i precyzyjne regulacje Unii Europejskiej dotyczące efektywności energetycznej powodują, że konieczne jest dostosowanie do nich prawa krajowego. W pierwszej kolejności aktualizacji muszą zostać poddane sposoby prowadzenie audytów energetycznych oraz kompetencje i...

O „zmierzchu” polskiego węgla zdecyduje ekonomia, nie czarnowidztwo

Prof. Zbigniew Kasztelewicz: "Zmierzch węgla kamiennego w Polsce" autorstwa dra Michała Wilczyńskiego, podobnie jak opublikowany przez niego raport z 2012 r. „Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości" o roli węgla brunatnego oraz kamiennego w przeszłości, obecnie i w dalszych dekadach XXI wieku...

| 2 komentarze

Kiedy do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy dołączyć decyzję środowiskową?

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21), zwanej dalej „ustawą o odpadach", do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3...

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z Katowic

Organ właściwy w kwestiach dotyczących opłaty śmieciowej

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) (dalej 'u.c.p.g.'), „w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -...

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z Katowic

III Forum spalania biomasy, 24-25 kwietnia 2013 roku, Kraków, Polska

Dr Michał Grzybczyk: Rynek biomasy w sytuacji patowej - potrzebna interwencja rządu  dr Michał Grzybczyk "Narastający kryzys to niewątpliwie czas w którym rząd powinien wnikliwie przyjrzeć się bliżej rynkowi biomasy, przedstawić alternatywne możliwości jej zbytu, jak również zapewnić...

cbepolska.pl

Skuteczniejsze pomiary w Welsh Water dzięki pompom dozującym Qdos - case study

  Co zrobić, aby wyeliminować potencjalne błędy w pomiarach mętności wody? Oczyszczalnia Wód Pontsticill w Parku Narodowym Brecon Beacons borykała się z problemem błędnych wyników próbek mętności wody, będących skutkiem ich naruszenia przez powietrze atmosferyczne. Rozwiązaniem...

glaubicz.pl

Za kulisami negocjacji klimatycznych

Artur Wieczorek jest trenerem i konsultantem społecznym „W tym roku Polska - jako gospodarz szczytu klimatycznego - znajdzie się w trudnej sytuacji, jako że jej rola będzie podwójna: musimy być w stanie nie tylko reprezentować Polskie interesy, ale także pokazać się jako lider, który...

xtech

UNSCEAR na temat szkodliwości dla człowieka małych dawek promieniowania jonizującego.

Komentuje prof. dr hab Ludwik Dobrzyński. UNSCEAR (Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego) wydał właśnie opinię dotyczącą szkodliwości małych dawek. Wprowadzenie jej "w życie" może doprowadzić do złagodzenia norm ochrony radiologicznej, co bez szkody dla zdrowia powinno...

NCBJ

Różnice pomiędzy przetargiem na odbiór a przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów

W niniejszym artykule zostanie podjęta próba wskazania różnicy pomiędzy przetargiem na odbiór a przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r.,...

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z Katowic | 1 komentarz