empty

Kontakt z srodowisko.pl

Obsługa zapytań ofertowych:

tel. +48 12 432 52 03
e-mail: zapytania@xtech.pl

Abonament lub reklama w portalu:

tel. +48 12 432 52 01
e-mail: sprzedaz@xtech.pl

Redakcja i marketing srodowisko.pl:

tel. +48 12 340 93 92
e-mail: redakcja@xtech.pl

Pomoc:

tel. +48 12 432 52 00
e-mail: biuro@xtech.pl

Inspektor ochrony danych:

tel. +48 12 340 94 01
e-mail: iod@xtech.pl

Faktury, płatności:

tel. +48 12 340 94 02
e-mail: sekretariat@xtech.pl

Dane handlowe:

Pełna nazwa firmy:
xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.
Adres:
ul. Garncarska 5
31-115 Kraków
Zarząd:
Antoni Wojtulewicz (reprezentacja jednoosobowa)
Rok założenia:
2000
NIP:
676-21-55-023
REGON:
357184070
KRS:
132928
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
50 000 PLN
Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Krakowie
17 1090 1665 0000 0001 0458 3174