Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-09-02
Fotowoltaika a decyzja środowiskowa - kiedy jest niezbędna?

mariana-proenca-mg8sgwkmhcy-unsplash.jpg

Fotowoltaika to ekologiczny sposób na pozyskanie energii elektrycznej ze słońca. Jedną z jej największych zalet stanowi fakt, że nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. W przypadku farm fotowoltaicznych można jednak mówić o ingerencji w przekształcenie terenu. Z tego też względu na budowę farmy fotowoltaicznej wymagane może być uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Co warto o niej wiedzieć i kiedy musimy uzyskać tego typu zgodę?

 

Decyzja środowiskowa - czym jest i kto ją wydaje?

Decyzja środowiskowa określa w jaki sposób powinniśmy zrealizować planowaną inwestycję, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na stan środowiska naturalnego. Jest ona niezbędna dla przedsięwzięć, które zawsze znacząco lub potencjalnie zawsze znacząco oddziałują na środowisko. Do pierwszej grupy kwalifikują się m.in. autostrady i drogi ekspresowe, składowiska odpadów, czy elektrownie jądrowe. W ich przypadku do wystawienia decyzji środowiskowej wymagane jest najpierw przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko. Do grupy przedsięwzięć potencjalnie zawsze znacząco oddziałujących na środowisko zaliczyć możemy m.in. elektrownie wodne, wyciągi narciarskie lub parkingi samochodowe. W przypadku tej grupy obowiązek dokonania oceny oddziaływania na środowisko nie zawsze jest konieczny, a decyzja środowiskowa może zostać wydana na podstawie samej karty informacyjnej dotyczącej inwestycji.

 

solar-energy-860204_1920.jpg

Czy uzyskanie decyzji środowiskowej dla fotowoltaiki jest konieczne?

Zabudowa systemami fotowoltaicznymi (zob. https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/fotowoltaika) może zaliczać się do jednej z dwóch wyżej wymienionych grup. Od czego to zależy? Powierzchnia zabudowy to główny czynnik, który ma wpływ na to, czy decyzja środowiskowa oraz ocena oddziaływania na środowisko będą niezbędne. Farma fotowoltaiczna o powierzchni zabudowy mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, itd.) i mniejsza niż 1 ha na terenach pozostałych, nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Tłumacząc to na przykładzie: farma fotowoltaiczna o powierzchni 0,6 ha zbudowana poza obszarem ochrony przyrody nie wymaga uzyskania zgody środowiskowej. Podobnie będzie w przypadku farmy fotowoltaicznej o powierzchni 0,4 ha na obszarze ochrony przyrody (np. obszarze specjalnej ochrony ptaków). Jeśli jednak planujemy na chronionym obszarze wybudować farmę o powierzchni ponad 0,5 ha, musimy liczyć się z tym, że pozyskanie decyzji środowiskowej będzie niezbędne.

Powierzchnia zabudowy - jak ją obliczyć?

Ważną informację stanowi fakt, że do powierzchni zabudowy zalicza się zarówno powierzchnię terenu zajętą przez obiekt budowlany, jak również pozostałą powierzchnię, które ulegnie zmianie w rezultacie budowy farmy fotowoltaicznej. Pod uwagę musimy więc wziąć infrastrukturę towarzyszącą, do której zalicza się m.in. drogi, falowniki czy transformatory. Co istotne, wyliczenie powierzchni zabudowy to zadanie inwestora. Organ administracyjny ma jednak prawo weryfikacji wyliczeń inwestora, a nawet ich zakwestionowania. Ma to miejsce zazwyczaj na etapie decyzji środowiskowej bądź na etapie decyzji o warunkach zabudowy.

Jak wygląda procedura uzyskania decyzji środowiskowej?

Jeśli ustalimy, że planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, musimy sprawdzić, czy obejmuje nas obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku farmy fotowoltaicznej, czyli przedsięwzięcia potencjalnie oddziałującego na środowisko, taką decyzję podejmuje odpowiedni organ administracyjny. Następny krok to sporządzenie tzw. Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP). Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej musimy także dołączyć załączniki graficzne, takie jak kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren. Ostatni krok to przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uiszczenie opłat skarbowych

Uzyskanie decyzji środowiskowej to skomplikowany proces, który wiąże się z licznymi formalnościami. Bardzo możliwe, że nie będziemy jej potrzebować. Kluczowy czynnik stanowi w tym przypadku powierzchnia zabudowy naszej farmy fotowoltaicznej.

Źródło:
innogy.pl

Czytaj także