Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2016-09-15
Karta informacyjna przedsięwzięcia

Dokumentacja załączana do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której zakres określony został w art. 3 ust.1 pkt.5 Ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Karta informacyjna przedsięwzięcia obejmuje charakterystykę planowanej inwestycji wraz z uproszczonym opisem potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie tego dokumentu organ administracji publicznej odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza czy zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określa zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W przypadku braku konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

Pracownia Analiz Środowiskowych Katarzyna Lubelska-Gawryszewska

Adres: Botaniczna 31 A, 04-568 Warszawa

Nr telefonu: 607062648 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...