Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-10-13
Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

adobestock_508543686.jpeg

Jeśli planujesz inwestycję, która zakłada ingerencję w środowisko, musisz pamiętać o szeregu niezbędnych formalności. Jedną z dokumentacji, o jaką należy zadbać, jest karta informacyjna przedsięwzięcia. Co to jest i kiedy jest potrzebna?

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia - co to jest?

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące planowanej inwestycji. Jest konieczna w przypadku działań, które mogą znacząco wpływać na środowisko. Kartę informacyjną należy dołączyć do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) i złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwych dla terenu, na którym planowana jest inwestycja, do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia?

Ten dokument musi się składać z kilku kluczowych dla wydania decyzji elementów. Zgodnie z ustawą z 2008 roku powinien określać:

 • usytuowanie przedsięwzięcia
 • rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia
 • powierzchnię nieruchomości i obiektu budowlanego, a także sposób dotychczasowego ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną
 • rodzaj technologii z wyszczególnieniem etapów procesu produkcyjnego
 • ewentualne warianty przedsięwzięcia
 • szacowaną ilość wykorzystywanej energii, wody, paliw, surowców i materiałów
 • rozwiązania chroniące środowisko
 • rodzaje i ilości substancji i energii wprowadzanych do środowiska przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
 • możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
 • obszary podlegające ochronie oraz korytarze ekologiczne
 • wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego - jeśli planowana jest transeuropejska sieć drogowa
 • zrealizowane i realizowane obecnie przedsięwzięcia na danym terenie i w obszarze oddziaływania
 • ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej, budowlanej lub poważnej awarii
 • szacowane rodzaje i ilości odpadów oraz ich wpływ na środowisko
 • konieczne prace rozbiórkowe znacząco oddziałujące na środowisko.

 

Kiedy jest potrzebna karta informacyjna przedsięwzięcia?

Opisywany dokument trzeba sporządzić, kiedy szacuje się, że działalność planowana na danym obszarze może wpływać na sąsiedztwo i otoczenie w znacznym stopniu. To pozwala odpowiednim organom kontrolować działania, które mają skutki w środowisku. Wydana przez właściwy organ decyzja jest dołączana do wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Źródło:
karta-informacyjna.pl

Czytaj także