• Wyniki wyszukiwania (7)
    dla informacji wprowadzonych przez firmę 'ecotrail Agnieszka Wieczorek'

Informacje wprowadzone przez ecotrail Agnieszka Wieczorek [Resetuj]

USŁUGA

doradztwo w zakresie ETS

doradztwo w zakresie ETS

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest elementem polityki Unii Europejskiej będącym narzędziem walki ze zmianami klimatu oraz sposobem zaangażowania podmiotów gospodarczych w zmniejszanie ilości gazów cieplarnianych...

Wykonawca:
ecotrail Agnieszka Wieczorek
USŁUGA

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach tzw. decyzja środowiskowa? Zamierzenie inwestycyjne w większości przypadków musi być poprzedzone procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest to decyzja organu...

Wykonawca:
ecotrail Agnieszka Wieczorek
USŁUGA

pozwolenie wodnoprawne

pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna regulująca kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko wodno-gruntowe i określająca przykłądowo warunki poboru wód, odporwadzania ścieków czy też odprowadzania wód opadowych. Szczegółowo...

Wykonawca:
ecotrail Agnieszka Wieczorek
USŁUGA

sprawozdawczość środowiskowa

sprawozdawczość środowiskowa

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska dotyczą w mniejszym lub większym stopniu niemal każdego podmiotu – przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, lekarzy, rolników, osób fizycznych, a nawet kościołów i związków...

Wykonawca:
ecotrail Agnieszka Wieczorek

Brakuje Ci czasu na szukanie?

A może wyników jest dużo, a szukasz tylko najlepszych ofert... Niezmiennie rekomendujemy skorzystanie z zapytań ofertowch.
Wpisz czego szukasz do formularza zapytania, A MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ - BEZPŁATNIE.

USŁUGA

pozwolenie zintegrowane

pozwolenie zintegrowane

Czym jest pozwolenie zintegrowane? Pozwolenie zintegrowane jest szczególnym typem decyzji administracyjnej będącej swego rodzaju koncesją określającą warunki eksploatacji instalacji w podziale na wszystkie rodzaje presji na środowisko przy...

Wykonawca:
ecotrail Agnieszka Wieczorek
USŁUGA

pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia odpadowe

pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia odpadowe

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów W sytuacji, gdy eksploatacja instalacji, rozumiana jako jej użytkowanie i utrzymanie w sprawności, powoduje powstawanie odpadów w ilości przekraczającej tonę na rok odpadów niebezpiecznych lub 5000 ton na...

Wykonawca:
ecotrail Agnieszka Wieczorek
FIRMA

ecotrail Agnieszka Wieczorek

ecotrail Agnieszka Wieczorek

W ramach działalności mojej firmy wspieram przedsiębiorców w uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń środowiskowych, w bieżącym realizowaniu obowiązków prawnych w ochronie środowiska oraz w procesie realizacji inwestycji. Specjalizuję się w dziedzinie...

Siedziba:
Skwierzyna, Lubuskie, Polska

Znalezionych wyników: 7