Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2021-09-24
sprawozdawczość środowiskowa
sprawozdawczość środowiskowa
Zasięg:
krajowy

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska dotyczą w mniejszym lub większym stopniu niemal każdego podmiotu – przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, lekarzy, rolników, osób fizycznych, a nawet kościołów i związków wyznaniowych.

Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów prawa wynikają z przepisów wielu różnych ustaw. Główne i najczęściej przygotowywane sprawozdania określają przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach.

Jakie rodzaje sprawozdań środowiskowych przygotowuję?

 • naliczam opłaty za korzystanie ze środowiska – głównie w związku z emisją gazów gazów i pyłów do powietrza, poborem wód i odprowadzaniem ścieków do środowiska,
 • wprowadzam raporty roczne do bazy KOBiZE,
 • naliczam opłatę produktową, przygotowuję sprawozdania związane z gospodarowanie opakowaniami oraz wprowadzam je do bazy BDO,
 • przygotowuję roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami oraz wprowadzam je do bazy BDO,
 • uzupełniam ewidencję odpadów w bazie BDO,
 • uczę obsługi i korzystania z bazy BDO,
 • przygotowuję i wprowadzam raporty PRTR,
 • przygotowuję również sprawozdania wymagane w latach wcześniejszych, jeśli istnieje potrzeba ich uzupełnienia.

Co mogę zaoferować?

 • doświadczenie - przygotowywałam sprawozdawczość dla ponad 60 różnych podmiotów. Są wśród nich firmy produkcyjne - lakiernie, odlewnie metali, kotłownie, producent taboru kolejowego, sortownia odpadów komunalnych, ocynkownie, zakłady blacharsko-lakiernicze, warsztaty samochodowe, drukarnie, zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych, małe i średnie przedsiębiorstwa usługowe, firmy transportowe, hodowcy drobiu czy organizacje kościelne. Naliczane opłaty mieściły się w przedziale od zera do kilkuset tysięcy złotych,
 • rzetelność - dokładam starań, aby sposób przygotowania sprawozdawczości i wyliczenia opłat był zgodny ze stanem faktycznym, obowiązującymi przepisami prawa i wzorami formularzy, a jednocześnie możliwie najniższy dla klienta,
 • terminowość - z wyprzedzeniem informuję o terminach przygotowania sprawozdawczości i dokładam starań, aby sprawozdania trafiły do właściwych urzędów w odpowiednim czasie,
 • kompleksowość - kompletuję i weryfikuję niezbędne dane, pomagam określić zakres danych potrzebnych do przygotowania danego rodzaju sprawozdania oraz sposoby ich efektywnego gromadzenia w trakcie roku kalendarzowego. Informuję o numerach kont, na które należy wnieść opłaty, jak również o adresach urzędów, do których powinny trafić sprawozdania,
 • dbam o spójność danych zawartych w różnych sprawozdaniach, jest to szczególnie istotne w kontekście opłat za korzystanie ze środowiska i raportów wprowadzanych do baz KOBiZE i PRTR,
 • konkurencyjne ceny, a przy współpracy długoterminowej dodatkowe zniżki i rabaty, ponadto na życzenie klienta weryfikuję dotychczasowe sprawozdania, a gdy są ku temu możliwości proponuję inny, korzystniejszy sposób ich przygotowania lub naliczenia opłat.
 • indywidualne podejście i współpracę „szytą na miarę".

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

ecotrail Agnieszka Wieczorek

Adres: Krobielewko 45, 66-440 Skwierzyna

Nr telefonu: 693 455 861 Skopiuj

E-mail: biuro@ecotrail.com.pl Skopiuj
WWW: www.ecotrail.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...