Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2021-09-24
pozwolenie zintegrowane
pozwolenie zintegrowane
Zasięg:
krajowy

Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane jest szczególnym typem decyzji administracyjnej będącej swego rodzaju koncesją określającą warunki eksploatacji instalacji w podziale na wszystkie rodzaje presji na środowisko przy jednoczesnym spełnieniu wymagań technicznych określonych w tzw. najlepszych dostępnych technikach.

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Rodzaje instalacji wymagających uzyskania tego rodzaju pozwolenia określone są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Instalacje wymagające tego rodzaju pozwolenia przygotowują wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego zgodnie ze szczegółowym zakresem zawartym w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Ze względu na rozległość i specyfikę zagadnień koniecznych do przedstawienia we wniosku współpracuję z doświadczonymi specjalistami z branży w zakresie oddziaływania akustycznego, emisji do powietrza.


Wniosek zawiera również takie elementy jak analizę spełnienia wymagań najlepszych dostępnych technik oraz analizę instalacji pod kątem ryzyka poważnych awarii. W sytuacji gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu tymi substancjami, to do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego niezbędne jest opracowanie oceny ryzyka lub raportu początkowego, którego celem jest określenie stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

Istotnym załącznikiem do wniosku jest również operat przeciwpożarowy. W tym zakresie współpracuję z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych lub inżynierem pożarnictwa i weryfikuję treść operatu przed jego złożeniem, tak aby był spójny z przygotowanym wnioskiem.

Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w zakładzie, obejmującej inwentaryzację źródeł emisji i hałasu. W trakcie opracowywania wniosku doradzamy również w kwestii dostosowania lub sposobu spełnienia wymagań określonych w najlepszych dostępnych technikach. Ze względu na złożoność opracowania, współpraca przy tego rodzaju projektach ma charakter długoterminowy i obejmuje również etap przygotowywania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania organów ochrony środowiska.

Współpracę kończymy dopiero po wydaniu pozwolenia zintegrowanego oraz przeszkoleniu pracowników odpowiedzialnych za realizację wymagań i obowiązków nałożonych w tej decyzji.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

ecotrail Agnieszka Wieczorek

Adres: Krobielewko 45, 66-440 Skwierzyna

Nr telefonu: 693 455 861 Skopiuj

E-mail: biuro@ecotrail.com.pl Skopiuj
WWW: www.ecotrail.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...