Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy usług INFORMACJA ARCHIWALNA
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-08
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zasięg:
krajowy

Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach tzw. decyzja środowiskowa?

Zamierzenie inwestycyjne w większości przypadków musi być poprzedzone procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest to decyzja organu administracji publicznej określająca środowiskowe warunki realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia i w większości przypadków stanowi konieczny załącznik do wniosku o wydanie decyzji budowlanej. Decyzja tego rodzaju jest wymagana przed realizacją listy przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jak wygląda procedura uzyskiwania decyzji?

Dokumentami podstawowymi w procedurze uzyskiwania decyzji środowiskowej są: karta informacyjna przedsięwzięcia, oraz w szczególnych przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Szczegółowy zakres tych opracowań określa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W trakcie trwania procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia bądź raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opiniowane są przez właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Na czym polega nasza współpraca?

Analogicznie jak w przypadku pozwoleń zintegrowanych ze względu na rozległość i specyfikę zagadnień koniecznych do przedstawienia w karcie lub raporcie w zakresie oddziaływania akustycznego, emisji do powietrza oraz ochrony przyrody współpracuję z doświadczonymi specjalistami z branży. Naszą rolą w czasie prac nad kartą lub raportem jest pomoc w znalezieniu optymalnych rozwiązań ograniczających presję na środowisko, co zapewni również w przyszłości brak problemów w przestrzeganiu przepisów prawa oraz minimalizację kosztów związanych z dotrzymaniem norm w zakresie hałasu, emisji do powietrza oraz w ściekach. Szukamy rozsądnego kompromisu pomiędzy wymaganiami prawa a potrzebami klienta.

Ze względu na złożoność opracowania, współpraca przy tego rodzaju projektach ma charakter długoterminowy i obejmuje również etap przygotowywania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania organów ochrony środowiska. Współpracę kończymy dopiero po weryfikacji wydanej przez urząd decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

ecotrail Agnieszka Wieczorek

Adres: Krobielewko 45, 66-440 Skwierzyna

Nr telefonu: 693 455 861 Skopiuj

E-mail: biuro@ecotrail.com.pl Skopiuj
WWW: www.ecotrail.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...