Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-06-10
Wpis do rejestru BDO - co warto wiedzieć?

Przedsiębiorcy na co dzień muszą pamiętać o konieczności dopełnienia wielu formalności. Jedną z nich jest wpis do rejestru BDO. Samo pojęcie funkcjonuje w przestrzeni prawnej od 2018 roku, jednak rejestr w pełnym zakresie zaczął obowiązywać od początku 2020 roku. Kogo dotyczą przepisy określające gospodarowanie odpadami, a kto jest zwolniony z takiego obowiązku? Jak najprościej dokonać wpisu do rejestru BDO? Czy jego brak utrudnia proces odbioru odpadów? Dowiedz się więcej.

1. Kogo dotyczy obowiązek wpisu do rejestru BDO?
2. Jak dokonać wpisu?
3. Opłaty związane z BDO
4. Konsekwencje braku wpisu i sprawozdania

Wszelkie kwestie związane z prowadzeniem rejestru reguluje ustawa o odpadach. Zgodnie z tym aktem prawnym, rejestr prowadzi marszałek województwa, który może dokonać wpisu albo na wniosek, albo z urzędu.

Kogo dotyczy obowiązek wpisu do rejestru BDO?

Na początku warto wyjaśnić, co oznacza sam skrót BDO? Wskazuje on Bazę Danych o Odpadach, w ramach której funkcjonuje Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. To właśnie on określany jest mianem rejestru BDO. Warto podkreślić, że spis nie tylko gromadzi dane o gospodarce odpadami, ale zawiera również informacje o produktach i opakowaniach.
Które podmioty są zatem zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru? To między innymi:

 • firmy wprowadzające oleje, preparaty smarowe czy opony, prowadzące lub organizujące odzysk i recykling odpadów,
 • firmy wprowadzające pojazdy, prowadzące punkty zbierania pojazdów lub stacje demontażu,
 • firmy zajmujące się wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatory,
 • podmioty zajmujące się przetwarzaniem odpadów,
 • podmioty transportujące odpady,
 • sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami,
 • prowadzący zakłady recyklingu statków,
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • rolnicy gospodarujący na powierzchni przekraczającej 75 ha,
 • podmioty odbierające odpady komunalne wpisane do rejestru działalności regulowanej w gminie,
 • przedsiębiorcy wprowadzający produkty na terytorium kraju,
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów. 

BDO dla warsztatów samochodowych
BDO dla warsztatów samochodowych

Reasumując, obowiązek dotyczy każdej firmy, której działalność wykorzystuje działania w zakresie odbierania odpadów komunalnych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, produkowania ich oraz przetwarzania. Wykaz jest dość szeroki: właśnie dlatego wyróżnić można BDO dla gastronomii, sklepów i hurtowni, warsztatów samochodowych (http://www.labotest.com.pl/oferta/raporty-i-ekspertyzy-srodowiskowe) czy branży beauty. Wytwórcą odpadów jest także rolnik działający w obszarze uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz. 

BDO dla gastronomii
BDO dla gastronomii

Dodatkowo przepisy nakazują dokonać wpisu przed rozpoczęciem działalności. Konieczne jest także w ramach sprawozdanie roczne za rok 2019 (http://www.labotest.com.pl/oferta/raporty-i-ekspertyzy-srodowiskowe#sprawozdawczosc), 2020 czy 2021 rok.

Jak dokonać wpisu?

Zgodnie z art. 53 ustawy o odpadach wpisu dokonuje się drogą elektroniczną. Jak to zrobić? Wystarczy zalogować się do systemu BDO przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, wypełnić formularz, a następnie odczekać na jego akceptację. Wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie, odrzucony lub odesłany do weryfikacji.

Opłaty związane z BDO

Wpis do rejestru BDO oznacza, niestety, koszty. Wydatek pojawia się już w momencie składania wniosku. Opłata rejestrowa, bo o niej mowa, wynosi 100 złotych w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 złotych w przypadku pozostałych przedsiębiorców. Pieniądze trafiają na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejną należność stanowi opłata roczna wpłacana zawsze do końca lutego bieżącego roku, za wyjątkiem pierwszego roku rejestracji. Wynosi ona dokładnie tyle, ile opłata rejestrowa.

Na późniejszych etapach również może zaistnieć konieczność opłacenia firmy, która sporządzi sprawozdanie roczne. Przygotowanie dokumentacji wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego - w razie jakichkolwiek wątpliwości - warto taką usługę zlecić.

Konsekwencje braku wpisu i sprawozdania

Obowiązek wpisu do rejestru BDO sprawia, że niedotrzymanie tych formalności ma daleko idące konsekwencje. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi liczyć się z utrudnieniami z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego oraz w zakresie oddania odpadów innych niż komunalne, w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego do PSZOK-u. Za przykład posłużyć mogą chociażby sklepy spożywcze, dla których problemem może stać się przeterminowana żywność w ilości powyżej 100 kg rocznie, czy biura, w których wykorzystuje się świetlówki.

Kary grożą również za brak wpisu do rejestru BDO oraz niewywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych. Z tego względu warto wcześniej sprawdzić, do kiedy sprawozdanie roczne (http://www.labotest.com.pl/oferta/raporty-i-ekspertyzy-srodowiskowe#sprawozdawczosc) trzeba złożyć.

Konsekwencje dzielą się na dwie kategorie: grzywnę (od 100 zł do nawet powyżej 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy, a także administracyjne kary pieniężna (od 5 000 zł do 1 mln zł) nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Autor:
Labotest
Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji

Czytaj także