empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-11-09
Co Twoja firma musi wiedzieć o segregacji odpadów?

Segregacja odpadów to obowiązek każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości czy branży, w której działa. Selektywna zbiórka odpadów nie może jednak być prowadzona w dowolny sposób – wiele wytycznych dotyczących tego procesu znajduje się w krajowych i unijnych przepisach. Warto znać reguły stosować je, by gospodarowanie odpadami w firmie było jak najmniej uciążliwe i sprzyjało oszczędnościom. Jak powinna przebiegać segregacja odpadów i co trzeba o niej wiedzieć?

Segregacja odpadów to obowiązek wynikający z prawa i... dobry pomysł na rozwój biznesu
Segregowanie odpadów wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a uchylanie się od obowiązków z nim związanych może być bardzo kosztowne dla firmy. Śmieci w przedsiębiorstwie powinny być segregowane i przechowywane w podziale na frakcje w oddzielnych i dobrze oznaczonych pojemnikach na odpady zmieszane, papier, tworzywa i metale, szkło oraz odpady BIO. Chociaż to, jakie konkretnie pojemniki na odpady pojawią się w firmie i gdzie zostaną umieszczone, nie wynika z żadnej ustawy czy rozporządzenia, dobrze jest to właściwie zaplanować. Zwłaszcza jeśli firma generuje wiele odpadów, które zajmują dużo miejsca, odpady produkcyjne czy niebezpieczne. Dobór odpowiednich pojemników do segregacji odpadów może znacznie ułatwić cały proces, a także usprawnić odbiór i transport odpadów, jak również właściwie zabezpieczyć je np. przed czynnikami atmosferycznymi. Dodatkowo, ważne jest miejsce, w którym znajdą się pojemniki na odpady oraz ich dobre oznaczenie. Przedsiębiorcy mogą w tym zakresie liczyć na wsparcie ze strony fachowców. Stena Recycling (https://www.stenarecycling.pl/), znana i ceniona firma zajmująca się zarządzaniem i recyklingiem odpadów w Polsce i Europie, tworzy i dostosowuje do potrzeb konkretnych firm kompleksowe rozwiązania w zakresie segregacji i utylizacji odpadów. Pracownikom Stena Recycling można więc zlecić nie tylko odbiór i transport odpadów, ale dobór i dostarczenie właściwych pojemników do sortowania odpadów czy usprawnienie dowolnego elementu gospodarki odpadami w firmie, np. kwestii logistycznych. Profesjonalna pomoc przy segregacji śmieci w firmie ma o tyle duże znaczenie, że fachowcy są w stanie spojrzeć na temat segregacji odpadów szerzej oraz zaoferować ekonomiczne rozwiązania, które pozwolą zawrócić materiały do obiegu.

Jak segregować odpady w firmie?

Segregacja odpadów w firmie może sprawiać spore problemy – pracownicy bez odpowiedniego przygotowania i przeszkolenia mogą bowiem mieć różnorodne wątpliwości przy ich klasyfikacji. Warto więc zorganizować personelowi odpowiednie szkolenie lub zapewnić dobrej jakości materiały informacyjne. Specjaliści Stena Recycling na zlecenie swoich klientów tworzą zindywidualizowany Podręcznik sortowania odpadów (https://www.stenarecycling.pl/nasze-uslugi/zarzadzanie-odpadami/podrecznik-sortowania-odpadow/), który opisuje frakcje odpadów spotykane w danym przedsiębiorstwie i wyjaśnia, w jaki sposób należy z nimi postępować. Bardzo ważne jest również dobre oznakowanie pojemników na odpady i zaplanowanie miejsca ich lokalizacji, aby pracownicy nie mieli trudności z odnalezieniem właściwego pojemnika. Warto odpowiednio zabezpieczyć odpady przed zabrudzeniem, zawilgotnieniem czy zniszczeniem, ponieważ są to w praktyce cenne surowce. Doskonałym sposobem na oszczędności w obszarze gospodarowania odpadami jest ponadto korzystanie z kontenerów zmniejszających objętość odpadów.

Autor:
Stena Recycling
Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji

Czytaj także