Powrót do listy komunikatów Dodano: 2021-09-07  |  Ostatnia aktualizacja: 2021-09-07
Farma fotowoltaiczna - decyzja środowiskowa
Farma fotowoltaiczna - decyzja środowiskowa

Budowa farmy fotowoltaicznej zalicza się do inwestycji, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko. Z tego względu, aby móc rozpocząć realizację inwestycji, należy uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Co warto wiedzieć o decyzji środowiskowej i jak wyglądają poszczególne etapy jej uzyskania? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

 

Czy budowa farmy fotowoltaicznej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Farma fotowoltaiczna to wydzielona strefa terenu, na którym ulokowane są instalacje z panelami, które zamieniają energię słoneczną na energię elektryczną. Energia, którą produkują panele fotowoltaiczne, przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej, a stamtąd trafia ona do odbiorców. Zaletą fotowoltaiki jest to, że nie wpływa ona negatywnie na środowisko naturalne, ponieważ nie emituje szkodliwych substancji czy pyłów. Nie oznacza to jednak, że farma fotowoltaiczna może powstać w każdym miejscu bez odpowiedniej zgody.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla farm fotowoltaicznych wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli powierzchnia zabudowy przekracza:

- 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody,- 1 ha na obszarach innych niż wymienione wyżej.

Decyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej jest więc niezbędna, jeśli inwestor planuje przedsięwzięcie, które spełnia warunki określone w Rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

Jak przebiega uzyskanie decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej?

Aby uzyskać decyzję środowiskową, trzeba dołączyć do wniosku: mapę ewidencyjną obejmującą teren przewidziany pod inwestycję razem z buforem 100 m od granicy inwestycji, wypisy z rejestru gruntów i wypisy oraz wyrysy z MPZP, jeśli teren pod inwestycję jest objęty MPZP. Następnie należy opracować KIP lub raport OOŚ. Jeśli przygotujesz te załączniki, to możesz złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po złożeniu wniosku następuje postępowanie administracyjne, a po uzyskaniu decyzji należy wystąpić do urzędu o nadanie decyzji klauzury ostateczności lub wydanie zaświadczenia.

W uzyskaniu decyzji środowiskowej może Ci pomóc profesjonalna firma. Osoby, które mają wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie przyśpieszą cały proces i pozwolą Ci zaoszczędzić czas, oraz pieniądze. Warto skorzystać z takiej pomocy w momencie, gdy nie masz doświadczenia w pozyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a chcesz mieć pewność, że cały proces przebiegnie sprawnie i bez zbędnych komplikacji.

Artykuł powstał we współpracy z firmą AvesNature.

 

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
avesnature.com.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także