Powrót do listy komunikatów Dodano: 2014-10-24  |  Ostatnia aktualizacja: 2014-10-25
EKOpozytyw MAZOWSZA - nagrody dla najlepszych beneficjentów WFOŚiGW w Warszawie rozdane
EKOpozytyw MAZOWSZA
EKOpozytyw MAZOWSZA

Mazowieckie instytucje na przestrzeni ponad 20 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymały z jego środków ponad 4 mld zł na finansowanie zadań proekologicznych. Za te pieniądze zostało zrealizowanych ponad 19 tysięcy inwestycji. Efekty środowiskowe widać na każdym kroku w całym województwie mazowieckim i trudno je wszystkie wyliczyć. To m.in. ponad 3 tys. nowych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, ponad 5,2 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej i ponad 7,4 tys. km sieci wodociągowej, a co za tym idzie stworzenie ponad 115 tys. nowych przyłączy wodociągowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując swoją proekologiczną misję zawsze zaznacza, że finansowanie działań środowiskowych na Mazowszu jest wręcz uzależnione od zaangażowania społecznego. To właśnie dzięki pieniądzom z Funduszu i chęci realizacji zadań przez podmioty z terenu województwa możliwe jest wykonywanie kolejnych inwestycji poprawiających stan środowiska - informuje Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

W celu podkreślenia wagi współpracy pomiędzy Funduszem a Beneficjentami Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Warszawie zorganizował dla swoich klientów konkurs pn. „EKOpozytyw MAZOWSZA".

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA" w 9 kategoriach tematycznych rywalizowało łącznie 57 Beneficjentów. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 8 nagród finansowych - każda po 10.000 zł wraz ze statuetkami oraz 21 wyróżnień. Zwycięzcy odebrali nagrody podczas uroczystego finału konkursu w dniu 23 października 2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

Laureaci I edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA":

I. OCHRONA WÓD (9 nominacji)

Laureat - Gmina Baranów (powiat grodziski), Wyróżnienie - Gmina Mogielnica (powiat grójecki),

II. GOSPODARKA WODNA (9 nominacji)

Laureat - Gmina Maciejowice (powiat garwoliński), Wyróżnienie - Gmina Kałuszyn (powiat miński), Gmina Kampinos (powiat warszawski zachodni), Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

III. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (5 nominacji)

Laureat - Miasto i Gmina Białobrzegi (powiat białobrzeski), Wyróżnienie - Gmina Łochów (powiat węgrowski), Dom Pracy Twórczej „Reymontówka" w Chlewiskach (powiat siedlecki)

IV. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI (9 nominacji)

Laureat - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o., Wyróżnienie - Gmina Goworowo (powiat ostrołęcki), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie" z Radomia, Związek Gmin Regionu Płockiego

V. EDUKACJA EKOLOGICZNA (jednostki samorządu terytorialnego - 6 nominacji)

Laureat - Gmina Krasnosielc (powiat makowski), Wyróżnienie - Gmina Jakubów (powiat miński), Gmina Kałuszyn (powiat miński), Gmina Sterdyń (powiat sokołowski)

VI. EDUKACJA EKOLOGICZNA (inne podmioty - 5 nominacji)

Laureat - Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Wyróżnienie - Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Warszawie, Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA"

VII. OCHRONA PRZYRODY (3 nominacje)
Laureat - Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian" z siedzibą w Warszawie, Wyróżnienie - Fundacja „Aktywni Razem" z siedzibą w Łącku, Okręg Płocko - Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą we Włocławku

VIII. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH (2 nominacje)

Wyróżnienie - Gmina Brwinów (powiat pruszkowski), Miasto Józefów (powiat otwocki)

IX. SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU MAZOWSZA (9 nominacji)

Laureat - Gmina Cegłów (powiat miński), Wyróżnienie - Gmina Czerwonka (powiat makowski), Gmina Puszcza Mariańska (powiat warszawski zachodni), Powiat Żuromiński

To co osiągnęliśmy nie byłoby możliwe bez wzajemnego zrozumienia i dobrej współpracy - wykwalifikowanych pracowników Funduszu oraz Beneficjentów, którym nie są obojętne sprawy poprawy jakości środowiska dla zdrowia i życia mieszkańców Mazowsza – podkreślił podczas uroczystości Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy uroczystości:

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Wiesława Krawczyk, Stefan Kotlewski, Andrzej Łuczycki, Andrzej Snarski, Mirosław Adam Orliński, Zbigniew Gołąbek; Przemysław Cichocki - Doradca Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele NFOŚiGW, dyrektorzy i prezesi najwięszych publicznych instytucji i przesdiębiorstw z terenu Mazowsza, kadra zarządzająca i pracownicy WFOŚiGW w Warszawie oraz beneficjenci nominowani w konkursie w osobach: starostów, burmistrzów, wójtów, prezesów, dyrektorów wraz ze swoimi współpracownikami.
Gospodarzami wieczoru byli członkowie Rady Ndzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP Warszawa.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu województwa mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu, w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza. Uczestnikami pierwszej edycji konkusu mogły być podmioty, które zrealizowały przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o określonych efektach rzeczowych i ekologicznych, ze środków finansowych Funduszu w 2013 roku.

Pełna lista nominowanych beneficjentów:

I. Kategoria OCHRONA WÓD - nominowani:

Gmina Baranów, Gmina Cegłów, Gmina Garwolin, Gmina Maciejowice, Gmina Mogielnica, Gmina Olszanka, Gmina Pilawa, Gmina Teresin, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim

II. Kategoria GOSPODARKA WODNA - nominowani:

Gmina Kałuszyn, Gmina Kampinos, Gmina Karczew, Gmina Maciejowice, Gmina Odrzywół, Gmina Rzekuń, Gmina Wiśniew, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

III. Kategoria ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - nominowani:

Gmina Jabłonna, Gmina Łochów, Gmina Żuromin, Miasto i Gmina Białobrzegi, Dom Pracy Twórczej „Reymontówka" w Chlewiskach

IV. Kategoria OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - nominowani:

Gmina Goworowo, Gmina Lipsko, Gmina Obryte, Gmina Prażmów, Gmina Troszyn, „Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą w Garwolinie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie" z Radomia, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o., Związek Gmin Regionu Płockiego

V. Kategoria EDUKACJA EKOLOGICZNA (skierowana do jednostek samorządu terytorialnego) - nominowani:

Gmina Dębe Wielkie, Gmina Jakubów, Gmina Kałuszyn, Gmina Korytnica, Gmina Krasnosielc, Gmina Sterdyń

VI. Kategoria EDUKACJA EKOLOGICZNA (dla innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego) - nominowani:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem", Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Warszawie, Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA", Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

VII. Kategoria OCHRONA PRZYRODY - nominowani:

Fundacja „Aktywni Razem" z siedzibą w Łącku, Okręg Płocko - Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą we Włocławku, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian" z siedzibą w Warszawie

VIII. Kategoria POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH - nominowani:

Gmina Brwinów, Miasto Józefów

IX. Kategoria SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU MAZOWSZA (nagroda za całokształt współpracy z WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku; warunkiem nominacji do tej nagrody była realizacja zadań proekologicznych w co najmniej 3 różnych dziedzinach dofinansowywanych przez WFOŚiGW w Warszawie) - nominowani:

Gmina Cegłów, Gmina Czerwonka, Gmina Dębe Wielkie, Gmina Korytnica, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Skórzec, Gmina Szczutowo, Gmina Zbuczyn, Powiat Żuromiński

(gz)

Kategoria komunikatu:

Nagrody i wyróżnienia

Źródło:
WFOŚiGW Warszawa
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.