empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2021-10-11
Zbiornik retencyjny OKSYD-ZR HCTC
Producent:
Oksydan

Zbiornik retencyjny OKSYD- ZR HCTC


Zbiorniki OKSYD-ZR HCTC to nowoczesne konstrukcje stalowe mające szerokie zastosowanie w układach wodnokanalizacyjnych. W zależności od potrzeb Klienta, dostarczamy zarówno pojedyncze zbiorniki o pojemności kilku m3, jak i potężne układy zbiorników o pojemności retencyjnej nawet kilkunastu tysięcy m3. Oprócz standardowych zbiorników cylindrycznych typu OKSYD-ZR oferujemy także zbiorniki łukowo-paraboliczne OKSYD-ZR PA.

W porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań, system wymaga mniej przestrzeni i pozwala na znaczne skrócenie fazy montażu w porównaniu do klasycznych rozwiązań.

Zastosowanie

Rury spiralne służą głównie do budowy rurociągów kanalizacyjnych i innych urządzeń przesyłających wodę, a także do budowy przepustów drogowych i mostowych.


Są doskonałą alternatywą dla pracochłonnych i kosztownych zbiorników betonowych a swoją wytrzymałością wielokrotnie przewyższają konstrukcje z tworzyw sztucznych i laminatów.
Zbiorniki OKSYD-ZR znajdują również zastosowanie jako zbiorniki przeciwpożarowe, technologiczne i magazynowe, również dla rolnictwa. Odpowiednio wyposażone zbiorniki mogą pełnić funkcje osadników, odstojników, układów separacji, przepompowni, a nawet oczyszczalni. Z powodzeniem znajdą zastosowanie jako element sieci wodociągowej. Zastosowanie odpowiedniej żywicy epoksydowej o grubości min. 0,25-0,50 mm pozwala na przechowywanie w zbiornikach wody pitnej. Stosowane żywice posiadają ważne certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny w zakresie dopuszczenia do stosowanie przy kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz z przetwórstwa żywności (np. INERTA210, INERTA200 itp.).


Funkcje zbiornika retencyjnego w zależności od umiejscowienia na sieci:

  • zastosowany przed pompownią ścieków deszczowych pozwala na zmniejszenie wydajności pomp,
  • pozwala na zmniejszenie średnicy kolektora kanalizacji deszczowej , gdy koszt budowy kanału wielkośrednicowego przewyższa koszt budowy zbiornika,
  • pozwala na uniknięcie przebudowy obciążonego kolektora w przypadku podłączania nowych odcinków sieci,
  • może być stosowany gdy obliczeniowy napływ wody opadowej ze zlewni przekracza wartość dopuszczalną dla danego odbiornika: cieku wodnego, rowu, kanalizacji,
  • po odpowiednik wyposażeniu zbiornik ten może służyć jako zbiornik przeciwpożarowy,
  • zastosowanie odpowiednik powłok pozwala na gromadzenie w nim wody pitnej

Budowa

Zbiorniki wykonane są ze stalowych spiralnie karbowanych rur o ściance wielowarstwowej PE-Zn-St-Zn-PE. Rura stalowa została obustronnie ocynkowana i pokryta warstwą polimeru typu TrenchCoatch. Zabezpieczony w ten sposób zbiornik doskonale nadaje się do budowy urządzeń stale narażonych na kontakt z wodą płynącą oraz stojącą. Powłoka polimerowa chroni przed korozją, jak również przed ścieraniem wewnątrz i na zewnątrz rury. Powłoka ta jest odporna na agresywne substancje żrące, które mogą znajdować się w systemach kanalizacyjnych. Odporność powłoki TrenchCoat pozwala, by magazynować w nich ciecze technologiczne.


Stalowe spiralne rury w systemie HC TC są rurami o bardzo wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych, we współpracy z gruntem mogą przenosić znaczne obciążenia. Dzieje się tak dzięki zjawisku przesklepiania gruntu, które polega na włączeniu gruntu otaczającego rurę do współpracy, doprowadzając do znacznych (do 70%) redukcji obciążeń przekazywanych na samą rurę. Dzięki temu stalowe rury spiralne oraz wykonane z nich zbiorniki mogą pracować w gruncie na znacznych głębokościach, przy naziomie do kilkunastu metrów i więcej.


Zbiorniki cechuje wysoka nośność - klasa A wg PN-85/S10030. Przy minimalnym naziomie 0,6 m zbiornik przystosowany do posadowienia w pasach drogowych
Zbiorniki są przystosowane do posadowienia w terenach występowania szkód górniczych I- IV kategorii a maksymalna wysokość naziomu nad zbiornikiem to ponad 10,0 m.


Zbiorniki OKSYD-ZR można stosować dla wszystkich klas obciążeń dróg kołowych i kolejowych - w przypadku linii kolejowych do prędkości poruszającego się taboru szynowego V < 200 km/h. Maksymalna głębokość posadowienia zbiornika poniżej poziomu terenu wynosi kilkanaście metrów i więcej (w zależności od średnicy zbiornika).

Zbiorniki produkowane są w średnicach 1000 – 3500 mm. Mogą mieć dowolne długości, dzięki czemu pojemność zbiorników jest jedynie ograniczona dostępnością miejsca pod zabudowę. Długość pojedynczego modułu wynosi maksymalnie 15 m, jednak moduły te można łączyć kołnierzowo pozyskując odpowiedni objętości zbiorników. Dzięki takiej budowie można stworzyć dowolny układ retencyjny.

 

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

OKSYDAN Sp. z o. o.

Adres: Łużycka 16, 44-100 Gliwice

Nr telefonu: +48 32 778 42 77 Skopiuj

Faks: +48 32 778 42 38 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Kategorie produktu