empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2012-12-12
Warunki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

koparka.jpg

Warto rozpatrzyć budowę własnej przydomowej oczyszczalni ścieków, nie tylko w sytuacji braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, ale zawsze, gdy tylko umożliwiają to warunki. Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego gminy, w której znajduje się przedmiotowa posiadłość, przewiduje budowę oczyszczani ścieków, należy liczyć się z koniecznością podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w czasie przewidzianym przez plan.


Działka, na której miałaby znajdować się przydomowa oczyszczalnia, musi spełniać kilka warunków:

 • powierzchnia działki musi być odpowiednio duża: w zależności od wielkości zużycia wody (na co mają wpływ np. zastosowane w domu technologie) i zastosowanej technologii oczyszczania konieczne jest przeznaczenie pod oczyszczalnię od 3 do ok. 30 m kw. powierzchni działki (dla rodziny 4 – 5–osobowej);
 • grunt musi być dostatecznie przepuszczalny, aby wchłonąć oczyszczone ścieki, lub ścieki te można odprowadzić do pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego: przed przystąpieniem do budowy musi zostać sprawdzona przepuszczalność gruntu, ewentualnie jeśli oczyszczone ścieki będą odprowadzane do wód powierzchniowych, to trzeba uzyskać: a) zgodę właściciela tych wód na wpuszczenie ścieków, b) zgodę właścicieli gruntów na przeprowadzenie rur przez ich teren, c) operat wodno–prawny;
 • woda gruntowa znajduje się dostatecznie nisko: jeśli oczyszczone ścieki mają być odprowadzane do gruntu, to urządzenia rozsączające (np. drenaż) powinny się znaleźć co najmniej 1,5 m ponad poziomem wód gruntowych;
 • dodatkowo można zachować wymagane minimalne odległości od ujęć wody, granicy działki, budynku mieszkalnego, krzewów i drzew:
  - 30 m od studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze do najbliższego przewodu rozsączającego (jeżeli ścieki są oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód);
  - 15 m od osadnika gnilnego do studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze;
  - 2 m od oczyszczalni ścieków do granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m sześć. na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, natomiast trzeba zgłosić planowaną budowę właściwemu organowi, tj. w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem montażu. Procedura ta jest kilkuetapowa, jeżeli po upływie 30 dni od daty zgłoszenia budowy urząd nie będzie miał zastrzeżeń lub wyda potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, można rozpocząć budowę oczyszczalni. Zakończenie budowy należy zgłosić w tym samym urzędzie, w którym zgłaszano budowę.


Użytkownicy przydomowej oczyszczalni muszą przestrzegać zasad właściwej jej eksploatacji:

 • należy odprowadzać ilość ścieków odpowiednią do zastosowanej technologii: oczyszczalnia nie może zostać „zalana" zbyt dużą ilością ścieków, gdyż to grozi wypłukaniem złóż biologicznych. W razie przerwy w doprowadzaniu ścieków – na przykład w związku z wyjazdem na urlop – złoża należy zasilić kulturami mikroorganizmów, aby uzupełnić powstałe straty;
 • konieczne jest stosowanie w domu specjalnych środków czyszczących nieszkodliwych dla żyjącej w oczyszczalni pożytecznej flory bakteryjnej;
 • trzeba uzupełniać kultury mikroorganizmów stosownie do zaleceń producentów.

Czytaj więcej na ten temat:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zasady działania. Opłacalność.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

Oczyszczalnie z reaktorem biologicznym

Technologie przydomowych oczyszczalni. Dr inż. Krzysztof Chmielowski.

Autor:
Monika Lewandowska
Źródło:
xtech.pl

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także