Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-10-05
Fotowoltaika dla rolników - czy to się opłaca?

fotowoltaikadlarolnikow-czytosieoplaca.png

Czy fotowoltaika dla rolników opłaca się w naszym kraju? Wielu właścicieli gospodarstw rolnych zadaje sobie to pytanie i myśli o obniżeniu kosztów produkcji. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Czytając ten tekst, dowiesz się również o programach wspierających rozwój fotowoltaiki dla rolników, które zmniejszają łączny koszt inwestycji we własną instalację fotowoltaiczną.

 

Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych

Rolnictwo na całym świecie staje się coraz bardziej zautomatyzowane. Rozwój technologii i silne zmechanizowanie produkcji rolnej powoduje, że praca rolników staje się bardziej komfortowa i znacznie bardziej wydajna. Tego typu rozwiązania niosą jednak ze sobą znacznie wyższe rachunki za energię elektryczną, która jest niezbędna do zasilenia bardzo dużej części sprzętu w rozwiniętych gospodarstwach. Często zdarza się, że to właśnie rachunki za prąd są największym wydatkiem rolnika prowadzącego nowoczesne gospodarstwo. Fotowoltaika staje się idealnym rozwiązaniem dla tych gospodarzy, którzy chcą zmaksymalizować zyski ze swojej pracy poprzez obniżenie kosztów produkcji.

 

Agroenergia 2020 - tańsza fotowoltaika dla rolników

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował program dla rolników, dzięki któremu gospodarze mogą obniżyć łączny koszt instalacji fotowoltaicznej. Szczegółowo projekt ten został opisany na blogu firmy SunErgo - specjalistów w dziedzinie fotowoltaiki - https://sunergo.pl/blog/agroenergia-2020-fotowoltaika-dla-rolnikow/. W tym miejscu pragniemy przedstawić najważniejsze informacje na ten temat.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z programu Agroenergia 2020 mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

  • Osoby fizyczne - właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 do 300 hektarów. Minimum rok przed złożeniem wniosku muszą prowadzić gospodarstwo osobiście.
  • Osoby prawne - właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych od 1 do 300 hektarów. Minimum rok przed złożeniem wniosku muszą prowadzić działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.

 

Ile można otrzymać z programu Agroenergia 2020?

Będąc beneficjentem programu Agroenergia 2020 można otrzymać aż 25 000 złotych! Dotacja ta może obejmować do 20% kosztów kwalifikowanych i uzależniona jest od mocy instalacji.

  • Instalacja od 10 do 30 kW - 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 000 złotych.
  • Instalacja od 30 do 50 kW - 13% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25 000 złotych.

Dodatkowo, jeżeli rolnik zdecyduje się na montaż instalacji hybrydowej (np. fotowoltaika i pompa ciepła), może otrzymać dodatek w wysokości 10 000 złotych! W tym przypadku moc instalacji oblicza się na podstawie dwóch urządzeń.

fotowoltaikadlagospodarstwrolnych.png

Jakie warunki należy spełnić?

Jeżeli chcemy skorzystać z programu Agroenergia 2020, nie możemy rozpocząć inwestycji przed złożeniem wniosku o dotację, a także korzystać z innych programów realizowanych ze środków publicznych. Warto pamiętać, że Agroenergia może łączyć się z ulgą termomodernizacyjną. Wszystkie komponenty instalacji muszą być nowe i nie mogą być starsze niż 24 miesiące. Po oddaniu do użytku, każdy beneficjent musi korzystać ze swojej instalacji przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

 

Jakie instalacje możemy zgłosić do programu?

Agroenergia 2020 to program skierowany do rolników, którzy chcą obniżyć rachunki za prąd poprzez zbudowanie własnej instalacji OZE. Beneficjentami dotacji mogą zostać osoby, które chcą kupić i zamontować:

  • instalację fotowoltaiczną o mocy od 10 do 50 kW,
  • instalację wiatrową o mocy od 10 do 50 kW,
  • pompę ciepła o mocy od 10 do 50 kW,
  • instalację hybrydową.

Pamiętajmy, że jeżeli posiadamy już własną instalację OZE i chcemy wyłącznie zwiększyć jej moc, nie możemy skorzystać z programu Agroenergia.

 

Obniż podatek rolny korzystając z 25% ulgi inwestycyjnej!

Fotowoltaika dla rolników staje się coraz bardziej opłacalnym wyborem. Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo i ponoszący koszty przebudowy i unowocześniania budynków lub urządzeń wykorzystywanych do hodowli zwierzęcej lub produkcji roślinnej, może skorzystać z ulgi inwestycyjnej i obniżyć podatek rolny. Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i oznacza, że możemy odliczyć od podatku rolnego od gruntów położonych na terenie danej gminy, aż 25% nakładów inwestycyjnych.

Mamy nadzieję, że wiesz już na czym polega opłacalność fotowoltaiki dla rolników. Obniż swoje rachunki za prąd i zmaksymalizuj zyski ze swojej pracy!

 

Źródło:
sunergo.pl