Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-09-06
Branża ochrony środowiska, kto może pracować

Edukacja ekologiczna jest dziś bardziej pożądana niż kiedykolwiek, zakres jej zastosowania jest bardzo szeroki. Jednym z najprzyjemniejszych bonusów jest to, że nawyki środowiskowe są przydatne w życiu codziennym. Po otrzymaniu specjalnej wiedzy możesz samodzielnie zaprojektować osobisty eko-wizerunek, zbudować eko-życie, wybrać odpowiednią eko-szafę i eko-żywność.

Branża ochrony środowiska, kto może pracować

Szybki rozwój przemysłu i technologii doprowadził do tego, że problem ochrony środowiska jest dziś jednym z najbardziej aktualnych i palących. Ludzkość coraz częściej staje w obliczu problemów środowiskowych, dla których rozwiązania konieczna jest modernizacja różnorodnych działań: od produkcji i budownictwa po edukację i oświecenie. Mogą tego dokonać specjaliści dysponujący zasadniczo nową, interdyscyplinarną wiedzą i kompetencjami. Ich zapotrzebowanie na rynku pracy z roku na rok rośnie i według ekspertów tendencja ta utrzyma się w przyszłości.

Wydawać by się mogło, że zawody tej branży są nieliczne i nieodebrane. Wcale tak nie jest. Zawody z zakresu ekologii i ochrony środowiska są bardzo popularne i dobrze płatne. Możesz to sprawdzić odwiedzając Jooble. Tutaj znajdziesz aktualne oferty pracy z zakresu ochrony środowiska i wielu innych zawodów. Dziś sekcja praca w branże ochrony środowiska ma tysiące aktualnych ofert pracy. Wiele firm potrzebuje specjalistów, a my podpowiemy jakich. 

3.png

Technolog recyklingu

Obecnie aktywnie rozwija się przemysł recyklingu polimerów i tworzyw sztucznych, które są następnie ponownie wykorzystywane. Technolog recyklingu zajmuje się opracowywaniem nowych technologii wielokrotnego wykorzystania surowców, a także wprowadzaniem algorytmów produkcji bezodpadowej w przemyśle.

Funkcjonalność takiego specjalisty zależy od branży. Na przykład ekorecykler w metalurgii jest odpowiedzialny za redukcję emisji gazów w stalowniach. Dobiera do nich urządzenia do oczyszczania gazów, zajmuje się rekultywacją hałd, wprowadzaniem zasad produkcji przyjaznej dla środowiska oraz ogólnie ograniczaniem emisji i odpadów z hutnictwa.

Inżynier gospodarki odpadami

Inżynier gospodarki odpadami organizuje zbieranie, wykorzystanie, unieszkodliwianie, transport i usuwanie odpadów. Głównym celem jego pracy jest ochrona środowiska i ludzi przed szkodliwym wpływem odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych, a także poprawa stanu sanitarnego i wyglądu miast.

Biotechnolog systemów

Głównym zadaniem takiego specjalisty jest poszukiwanie i zastępowanie przestarzałych rozwiązań z różnych dziedzin nowymi produktami z dziedziny biotechnologii. Na przykład biotechnolog systemowy pomaga firmom transportowym przejść na biopaliwa i zrezygnować z silników Diesla, a firmom budowlanym użyć nowych biomateriałów zamiast cementu i betonu.

Specjalista ds. bezpieczeństwa w nanoprzemyśle

Zagrożeniem dla klimatu i przyrody są nie tylko śmieci, ale także sztucznie syntetyzowane nanocząsteczki. Dlatego konieczne jest badanie i przewidywanie konsekwencji ich zastosowania w produkcji.

Możesz zostać specjalistą ds. bezpieczeństwa w nanoprzemyśle, którego zadaniem jest kontrolowanie i ograniczanie ryzyka innowacyjnych produktów dla zdrowia ludzi i środowiska. Zajmuje się badaniami i rozwojem w zakresie nanotechnologii, a także wdrażaniem programów szybkiego reagowania na negatywne konsekwencje produkcji lub stosowania nanoproduktów.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa w nanoprzemyśle pracują w różnych przedsiębiorstwach wykorzystujących nanotechnologię. Obecnie zatwierdzony został standard zawodowy dla tego zawodu, choć zawód ten pojawił się całkiem niedawno.

Specjalista ds. projektowania środowiskowego

Projektant środowiska jest ekspertem w projektowaniu środowiska pod kątem zrównoważonego rozwoju. Ocenia źródła i zasoby energii dostępne w danym regionie, analizuje rynki pod kątem innowacji naukowych i technologicznych oraz wykorzystuje te dane do projektowania. Co więcej, fachowiec może zastosować wiedzę i umiejętności nie tylko w projektowaniu urbanistycznym regionu, ale także w rozwiązaniach wnętrz małych pomieszczeń. 

4.png

Specjalista edukacji ekologicznej

Tacy specjaliści starają się zwrócić uwagę ludzi na problemy środowiskowe i tworzą programy edukacyjne w tym zakresie. Na liście ich zadań znajdują się m.in.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym, w tym w rezerwatach przyrody (np. w formie obozu ekologicznego dla dzieci);
Doradztwo i pomoc nauczycielom geografii i biologii;
Uogólnianie i rozpowszechnianie pomyślnych doświadczeń praktycznych w dziedzinie ekoedukacji;
Współpracować z organizacjami ekologicznymi.

Specjalista w zakresie przezwyciężania systemowych katastrof ekologicznych

Konsekwencji katastrof, które mają miejsce na tle zanieczyszczenia środowiska, nie da się wyeliminować w jeden dzień, potrzebna jest tutaj długofalowa praca. Tak robią eksperci od przezwyciężania katastrof.

Przykładami katastrof systemowych i katastrof są składowiska radiacyjne, zanieczyszczenie dużych ośrodków przemysłowych, pas śmieci na Pacyfiku, a nawet ogólnie globalne ocieplenie i wylesianie. Do zadań inżyniera w celu przezwyciężenia takich problemów należy opracowanie i wdrożenie specjalnych programów eliminowania skutków katastrof iw miarę możliwości zapobiegania ich ponownemu wystąpieniu.

Co czeka zawody związane z ochroną środowiska w przyszłości?

Biorąc pod uwagę, że na świecie nadal panuje tendencja do brudnej produkcji i wykorzystywania zasobów naturalnych w przemyśle, ochrona i bezpieczeństwo środowiskowe są strategicznie ważnymi zadaniami dla każdego człowieka. Dlatego zapotrzebowanie na zawody związane z ochroną środowiska będzie aktualne jeszcze przez wiele lat.

Jednocześnie edukacja ekologiczna nie ogranicza się do sal uniwersyteckich. Przyda się każdej osobie w każdym wieku, która chce przyczynić się do ochrony środowiska. Proste rzeczy, takie jak recykling i sortowanie odpadów, oszczędzanie wody i energii elektrycznej, korzystanie z transportu publicznego to również ważne elementy zrównoważonego stylu życia.

Autor:
JOOBLE
Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji

Czytaj także