empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D
  • Usługi firmy PRO-ECO Jan Powęzka (3)

Resetuj
USŁUGA

Opracowanie dokumentacji środowiskowych

Opracowanie dokumentacji środowiskowych

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie poszczególnych segmentów prawa ochrony środowiska, w tym prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko i ochrony wód. Świadczę kompleksowe usługi w zakresie opracowania dokumentacji...

Wykonawca:
PRO-ECO Jan Powęzka
USŁUGA

Operaty wodnoprawne

Operaty wodnoprawne

Ope­rat wod­no­prawny jest pod­sta­wo­wym doku­men­tem, na pod­sta­wie któ­rego uzy­skuje się pozwo­le­nie wod­no­prawne. Uza­sad­nia on potrzeby wodne przy­szłego użyt­kow­nika wód (inwe­stora), ubiegającego się o pozwo­le­nie wod­no­prawne....

Wykonawca:
PRO-ECO Jan Powęzka
USŁUGA

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące planowanej inwestycji kwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Należy go dołączyć do wniosku...

Wykonawca:
PRO-ECO Jan Powęzka

Znalezionych wyników: 3