Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
  • Produkty firmy PRO-ECO Jan Powęzka (2)

PRODUKT

Operaty wodnoprawne

Operaty wodnoprawne

Ope­rat wod­no­prawny jest pod­sta­wo­wym doku­men­tem, na pod­sta­wie któ­rego uzy­skuje się pozwo­le­nie wod­no­prawne. Uza­sad­nia on potrzeby wodne przy­szłego użyt­kow­nika wód (inwe­stora), ubiegającego się o pozwo­le­nie wod­no­prawne....

Dostawca:
PRO-ECO Jan Powęzka
PRODUKT

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące planowanej inwestycji kwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Należy go dołączyć do wniosku...

Dostawca:
PRO-ECO Jan Powęzka

Znalezionych wyników: 2