empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D
Powrót do listy wiadomości Dodano: 2022-12-11  |  Ostatnia aktualizacja: 2022-12-11
MPGK Katowice jest eko!
Wręczenie nagrody
Wręczenie nagrody

Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej – to kategoria, w której Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Katowic zostało uhonorowane Ekolaurem przyznawanym przez Polską Izbę Ekologii. 29.11.br. wiceprezes MPGK Katowice Robert Potucha odebrał nagrodę podczas uroczystej gali.

- MPGK Sp. z o.o. aktywnie działa na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców Katowic, między innymi poprzez inwestycje w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska – mówi prezes zarządu Andrzej Malara. W uroczystej gali, podczas której przyznawane były nagrody, MPGK było reprezentowane przez wiceprezesa Roberta Potuchę oraz główną specjalistkę ds. organizacyjno-prawnych Berdadetę Sordoń-Kulibabę. Po przyznaniu nagrody dziękowali oni przede wszystkim pracownikom Spółki, bez których nie byłoby możliwe wdrażanie wszystkich innowacji. Podkreślili również wzorową współpracę z takimi instytucjami jak np. NFOŚiGW, WFOŚiGW i Śląski Urząd Marszałkowski, które dołożyły swoją istotną cegiełkę przy organizacji nowych przedsięwzięć.

Ekolaur dla przedsiębiorstw innowacyjnych ekologicznie

Polska Izba Ekologii to instytucja zajmująca się promowaniem ekologicznej odpowiedzialności biznesu, a także popularyzacją działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Izba wspiera działania przedsiębiorców starających się poprawić stan środowiska naturalnego i podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców. Obecnie zrzesza 123 podmioty gospodarcze z całej Polski.

Konkurs Ekolaury jest organizowany od 2002 r. Jego celem jest promowanie najefektywniejszych i ekoinnowacyjnych działań na rzecz ochrony środowiska podejmowanych oraz przedsiębiorstwa z całego kraju.

Ekologia podstawą dla działań MPGK Katowice

MPGK Katowice to spółka zajmująca się odbiorem i przetwarzaniem odpadów, która w swoim DNA ma wpisane działania ekologiczne. Działa, mając na uwadze nie tylko wykonywanie zleconych zadań, ale przede wszystkim ekologię i zmniejszanie naszego niekorzystnego wpływu na planetę. Segregacja śmieci, nie tylko na podstawowe frakcje (papier, tworzywa/metal, szkło, bio i zmieszane), ale także odpowiednie zagospodarowanie odpadów problematycznych to podstawowe działania Spółki. W Katowicach działają 4 Gminne Punkty Zbiórki Odpadów, do których mieszkańcy mogą przywozić właśnie te problematyczne – m.in. opony, elektrośmieci, gruz czy wielkogabarytowe. Dodatkowo na terenie miasta funkcjonuje usługa elektrośmieciarki, która odbiera bezpośrednio od mieszkańców duże elektrośmieci po wcześniejszym umówieniu konkretnego terminu. Cyklicznie organizowane są również różne akcje promujące i zachęcające do odpowiedniego zajęcia się odpadami – np. ,,Łąka zamiast opon", podczas której w zamian za opony mieszkańcy mogli dostać nasiona łąk kwietnych i kompost. Takie działanie miało podwójne znaczenie dla środowiska – z jednej strony zużyte opony trafiły w odpowiednie miejsce i mogły zostać poddane recyklingowi, z drugiej mieszkańcy mogli wynagrodzić planecie produkcję kolejnych ton odpadów poprzez posadzenie kwiatów.

Dodatkowo spółka stara się w jak największym stopniu zminimalizować produkcję emisji gazów i pyłów poprzez wykorzystywanie pojazdów elektrycznych i zasilanych CNG. Obecnie jest ich we flocie MPGK ok. 30%, natomiast do końca roku pojawi się jeszcze 6.

Dekada zmian

W ostatnim dziesięcioleciu spółka dokonała olbrzymich przeobrażeń w swojej podstawowej działalności. Wybudowana została m.in. sortownia odpadów selektywnie zebranych wraz z linią do produkcji paliwa RDF z pozostałości po sortowaniu. To wysokokaloryczne paliwo przekazywane jest do cementowni jako substytut węgla.

Dodatkowo z pozostałości po odpadach zmieszanych nienadających się już do recyklingu wytwarzane jest paliwo RDF o parametrach, które z powodzeniem może być wykorzystywane zamiast paliw kopalnych w elektrociepłowniach. Powstały także dwa magazyny o pojemności 4 tys. ton, co pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne zakłócenia w odbiorze paliwa.

Jedną z inwestycji ostatnich lat jest modernizacja instalacji do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Dzięki działaniom MPGK na składowisko trafia jedynie ustabilizowany już materiał w ilości 20% całego strumienia odpadów. Spółka wprowadziła również do obrotu własny kompost wytwarzany z odpadów zielonych zbieranych na terenie Katowic. Może być on wykorzystany do nawożenia roślin, co wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

W tym roku oddano do użytku nowatorską inwestycję, która całkowicie zhermetyzowała proces przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Obecnie w trakcie realizacji jest rozbudowa dwóch gminnych punktów zbierania odpadów oraz budowa na zrekultywowanej kwaterze składowiska odpadów farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW. Wytworzony prąd będzie wykorzystany na potrzeby własne Zakładu Odzysku i Przetwarzania Odpadów.

Spółka posiada już niewielką instalację fotowoltaiczną na dachu biura, z której prąd wykorzystywany jest do zasilania pojazdów elektrycznych. W kolejnych latach zaplanowane są dalsze inwestycje, m.in. w modernizację sortowni, budowę następnych farm fotowoltaicznych i biogazowni. Celem MPGK jest stanie się przedsiębiorstwem samowystarczalnym energetycznie.

- Ekologiczna odpowiedzialność jest ważnym tematem, którym zajmujemy się cały czas. Przyznana nagroda jest dla nas sygnałem, że nasza działalność zmierza w dobrą stronę. W kolejnych latach będziemy rozwijali działania zmierzające do zminimalizowania wpływu na środowisko – poprzez segregację, mniejszą produkcję szkodliwych gazów do atmosfery czy samowystarczalność energetyczną. Cieszę się, ze zostaliśmy docenieni – będzie to dla nas dodatkowa motywacja do dalszej pracy – podsumowuje Robert Potucha.

 (gz)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
Katowicka Agencja Wydawnicza Sp. z o.o.
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także