Powrót do listy komunikatów Dodano: 2020-09-17   |  Ostatnia aktualizacja: 2020-09-17
Energia odnawialna, czyli sposób na lepszą przyszłość
Energia odnawialna, czyli sposób na lepszą przyszłość
Energia odnawialna, czyli sposób na lepszą przyszłość

Energia odnawialna stała się w ostatnich latach bardzo popularnym tematem, a zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii stale rośnie. Nic dziwnego, ilość paliw kopalnych jest ograniczona, a ich zastosowanie nie sprzyja środowisku. Coraz szerzej promuje się ekologiczne rozwiązania i podejmuje próby edukacji społeczeństwa, a wszystko to w ramach wspólnej walki o lepszą przyszłość i ograniczenie zmian klimatycznych.

 

Energię odnawialną uzyskuje się z naturalnych, stale powtarzających się zjawisk przyrodniczych. Zasoby odnawialnych źródeł energii (OZE) uzupełniają się w naturalnych procesach, przez co traktuje się je jako niewyczerpalne. Za wykorzystaniem OZE, poza aspektami ekologicznymi (ograniczenie emisji dwutlenku węgla), przemawiają także argumenty natury ekonomicznej i gospodarczej.

 

Źródła energii odnawialnej

Odnawialne źródła energii, takie jak wiatr czy woda, są wykorzystywane przez człowieka już od wielu lat, np. w młynarstwie. Postęp technologiczny i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań stworzyło jednak większe możliwości w tym zakresie, dzięki czemu można te źródła wykorzystać między innymi do produkcji energii elektrycznej. Wśród odnawialnych źródeł energii można wyróżnić:

 

Energię wodną

Hydroenergia prawdopodobnie była pierwszym wykorzystywanym przez człowieka źródłem energii odnawialnej. W dzisiejszych czasach przetwarza się ją w elektrowniach wodnych, które mogą wykorzystywać zarówno energię przepływających wód, jak i energię spadku wody, powstałego w wyniku piętrzenia. Zasada przekształcenia energii wodnej w elektryczną opiera się na turbinie, która pod wpływem wody obraca się, przekazując energię kinetyczną do generatora. Energia wodna jest bardzo wydajnym źródłem o wysokiej sprawności. Do jej zalet można także zaliczyć brak emisji szkodliwych gazów oraz możliwość wykorzystania zbiorników, np. w celach rekreacyjnych. Wadą jest zajmowanie dużej powierzchni, a także zagrożenie dla niektórych gatunków zwierząt.

Elektrownia wodna
Elektrownia wodna

 

Energię wiatrową

Energetyka wiatrowa obecnie bardzo dynamicznie się rozwija, a na terenie Unii Europejskiej powstaje coraz więcej farm wiatrowych, które wykorzystują energię kinetyczną przemieszczających się mas powietrza (wiatru). Elektrownie tego typu mają duży potencjał energetyczny. Średnia prędkość wiatru w Polsce w ciągu roku wynosi 4-5 m/s, co daje możliwość wyprodukowania 150 - 450 kWh energii miesięcznie. Sprawność wykorzystania energii wiatrowej w takiej elektrowni wynosi około 30%. Jest to podobna wartość, jak w elektrowni węglowej. Do zalet można zaliczyć oczywiście brak emisji zanieczyszczeń, jednak wadą jest wysoki koszt i głośna praca turbin, w związku z czym farmy wiatrowe muszą być zlokalizowane w pewnej odległości od domów mieszkalnych.

Wiatraki produkujące energię
Wiatraki produkujące energię

 

Energię słoneczną

Energia promieniowania słonecznego może być wykorzystywana do celów grzewczych oraz do produkcji energii elektrycznej. Do przetwarzania energii słonecznej w ciepło wykorzystuje się kolektory słoneczne, natomiast do przekształcania jej w energię elektryczną używa się paneli fotowoltaicznych. To bardzo dobre rozwiązanie dla gospodarstw domowych, które zyskuje coraz większą popularność. Więcej na temat systemów PV i ich zalet można przeczytać w rozdziale fotowoltaika, który znajduje się tu: https://energyre.pl/pl/fotowoltaika/.

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych OZE, z energii słonecznej korzystać może każdy, kto zdecyduje się na instalację fotowoltaiczną i nie potrzeba do tego celu ogromnych przestrzeni. Jedną z większych zalet tego rozwiązania jest znaczna oszczędność i niezależność od dostaw prądu. Zwrot z takiej inwestycji następuje przeważnie po około 10 latach. Koszt instalacji fotowoltaicznej może wydawać się duży, jednak jest to jedna z najtańszych instalacji odnawialnych źródeł energii, a decydując się na nią można skorzystać z różnego rodzaju dofinansowań. Gdy weźmiemy pod uwagę dotychczasowe rachunki za prąd i stale rosnące ceny, okazuje się to bardzo opłacalnym rozwiązaniem. Wyprodukowana w ten sposób energia może częściowo lub nawet całkowicie pokryć zapotrzebowanie energetyczne budynku. Informacje o kosztach związanych z montażem własnej mini elektrowni słonecznej dostępne są w artykule: Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego?, który jest dostępny tutaj: https://energyre.pl/pl/2019/11/20/jaki-jest-koszt-instalacji-fotowoltaicznej-dla-domu-jednorodzinnego/.

Farma z panelami PV
Farma z panelami PV

 

Energię geotermalną

W tym przypadku wykorzystuje się ciepło pochodzące z głębi Ziemi. Energia czerpana jest ze skumulowanego ciepła, gromadzonego w skałach i wodach zalegających w szczelinach skalnych. Polska ma duży potencjał w tym zakresie, a przykładem zastosowania tego źródła energii są baseny termalne zlokalizowane np. na Podhalu. Dużą zaletą energii geotermalnej jest niezależność od warunków pogodowych, natomiast do wad można zaliczyć wysokie koszty instalacji i konieczność dużych nakładów finansowych.

 

Biomasę

Biomasa to materia organiczna, czyli substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Za biomasę najczęściej uważa się odpady organiczne z gospodarstw domowych i przemysłu, chociaż obecnie często prowadzone są uprawy roślin energetycznych. Energię z biomasy pozyskuje się poprzez jej spalanie, a uzyskane ciepło wykorzystuje się do wytwarzania energii elektrycznej. Dużą zaletą tej metody jest wykorzystanie surowców odpadowych, natomiast za wadę uważa się powstawanie tlenku azotu podczas procesu spalania, a także możliwą emisję szkodliwych substancji w przypadku, gdy biomasa jest zanieczyszczona przez pestycydy.

 

Zalety płynące z energii odnawialnej

Poza oczywistą zaletą, jaką są względy ekologiczne, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii ma także inne korzyści. Wśród nich wymienić można na przykład oszczędność - poza zmniejszeniem comiesięcznych rachunków i zyskaniem niezależności od dostawców prądu, trzeba wziąć pod uwagę także fakt, że zamontowanie np. systemów fotowoltaicznych zwiększa wartość danej nieruchomości i sprawia, że jest ona bardziej atrakcyjna.

OZE nie ulegają wyczerpaniu i szybko się regenerują, co składa się na kolejną zaletę, którą jest bezpieczeństwo. Decydując się na instalacje pozwalające wykorzystywać alternatywne źródła energii, zapewniamy sobie stały dopływ energii elektrycznej lub cieplnej, a przy tym mamy pewność, że nie szkodzimy środowisku i nie mamy do czynienia ze szkodliwymi substancjami. Przyczynia się to także do poprawy jakości życia.

Energia odnawialna sprzyja również gospodarce, ponieważ umożliwia rozwój jej innowacyjnych sektorów, takich jak usługi inżynieryjne i informatyczne, a także przemysł elektrotechniczny i elektroniczny, chemiczny i maszynowy.

 

Wzrost znaczenia energii odnawialnej

Panele fotowoltaiczne oraz wiatraki
Panele fotowoltaiczne oraz wiatraki

 

Procentowy udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej stale rośnie - w 2007 roku wynosił on 10,5%, natomiast w 2017 roku było to już 17,5%. Celem na 2020 rok dla krajów Unii Europejskiej jest osiągnięcie 20% udziału energii z OZE. Czy energia odnawialna może całkowicie zastąpić tę tradycyjną? Tak, ale ciężko przewidzieć, kiedy może to nastąpić. Zależy to od wielu czynników, np. ekonomicznych, gospodarczych i politycznych. Czynnikiem jest także świadomość społeczeństwa na temat szkodliwości tradycyjnych źródeł energii. Wszystko idzie jednak powoli w dobrym kierunku, technologie dotyczące energii odnawialnej stają się tańsze oraz zwiększa się ich dostępność, a możliwość skorzystania z dotacji skutecznie zachęca coraz więcej osób do korzystania z OZE.

 

Podsumowanie

Większa świadomość społeczeństwa i chęć dbania o środowisko sprawiają, że odnawialne źródła energii wciąż zyskują popularność. Coraz więcej osób decyduje się na wykorzystanie ich we własnym domu. Dotyczy to zwłaszcza fotowoltaiki, ponieważ jej montaż nie zajmuje dużo czasu, a taka instalacja przynosi spore korzyści finansowe i niezależność. Zwiększenie zainteresowania OZE daje nadzieję na lepszą przyszłość i wiele wskazuje na to, że energia odnawialna kiedyś zastąpi całkowicie tę tradycyjną.

 

Emilia Zuzia

Specjalista SEO SEM

www.seolo.pl

Pozycjonowanie stron i sklepów internetowych

 

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
energyre.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także