Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-05-13
Termomodernizacja i remonty elewacji budynków w okresie lęgowym ptaków

Prace termomodernizacyjne oraz remonty elewacji budynków pokrywają się z okresem lęgowym ptaków. Często przeszkadza to inwestorom i wykonawcą wielu problemów. Dowiedz się jak postępować, żeby wykonać prace budowlane w okresie lęgowym ptaków bez szkody dla awifauny. W tym celu przed przystąpieniem do prac niezbędne jest sporządzenie przez wykwalifikowanego ornitologa inwentaryzacji przyrodniczej.

Celem inwentaryzacji przyrodniczej jest rozpoznanie poszczególnych elementów przyrody występujących w danym miejscu. W kontekście inwentaryzacji ptaków zamieszkujących krajobraz miejski będzie to działanie polegające na wykryciu poszczególnych osobników oraz ich siedlisk, które znajdują się w różnego rodzaju obiektach budowlanych. Pozwala ono uniknąć dwóch zasadniczych zagrożeń dla ptaków wynikających z prowadzenia prac remontowo-budowlanych:

  • bezpośredniego – zranienia lub narażenia na śmierć,
  • pośredniego – zniszczenia siedlisk.

 Fot. PtasiDom.com | Renowacja budynku a ptaki. Jak wykonać remont elewacji budynku bez szkody dla ptaków.
Fot. PtasiDom.com | Renowacja budynku a ptaki. Jak wykonać remont elewacji budynku bez szkody dla ptaków.

 

Gniazda lęgowe dla ptaków

Ze względu na swoją specyfikę budynki dostarczają licznych schronień wykorzystywanych przez ptaki zarówno w okresie lęgowym, jak i poza nim (np. gołąb miejski). Do najczęściej zajmowanych kryjówek należą:

  • kominy (kawka),
  • dachy (bocian biały),
  • stropodachy i strychy (np. jerzyk, płomykówka),
  • szczeliny w ścianach (np. wróbel domowy),
  • gzymsy (np. pustułka),
  • parapety i balkony (np. sierpówka, krzyżówka),
  • belki stropowe (np. kopciuszek, muchołówka szara)
  • wnętrza budynków z wolnym dostępem (np. dymówka).

Fot. PtasiDom.com | W celu zabezpieczenia obiektu przed ptakami inwestorzy wcześniej przed sezonem lęgowym (listopad — luty) zabezpieczają obiekt przed ptakami.
Fot. PtasiDom.com | W celu zabezpieczenia obiektu przed ptakami inwestorzy wcześniej przed sezonem lęgowym (listopad — luty) zabezpieczają obiekt przed ptakami.

 

Zabezpieczenie elewacji budynków przed ptakami

Jeśli budynki pokryte są bluszczem lub inną roślinnością pnącą, mogą stanowić dodatkowo siedlisko innych, z reguły niezwiązanych z budynkami ptaków, np. kosa.
Z punktu widzenia ochrony miejskich gatunków ptaków, najlepszymi okresami na wykonywanie prac remontowych są późna jesień i zima (choć i w tych porach roku zdarzają się lęgi np. gołębia miejskiego). Ze względu jednak na wymogi techniczne prowadzenie prac w tym okresie jest bardzo trudne, dlatego też odbywają się one najczęściej wiosną i latem.

Niezależnie od terminu wykonywania prac remontowo-budowlanych, przed ich rozpoczęciem należy przeprowadzić inwentaryzację ornitologiczną. Wynika to z faktu, że nawet jeśli prace te przeprowadzane są poza okresem lęgowym, mogą powodować utratę ptasich siedlisk bez zastosowania kompensacji przyrodniczej w postaci wywieszenia odpowiednich budek lęgowych (oferta na www.ptasidom.com).

Fot. PtasiDom.com | Ekspert ornitolog podczas prowadzenia inwentaryzacji ornitologicznej.
Fot. PtasiDom.com | Ekspert ornitolog podczas prowadzenia inwentaryzacji ornitologicznej.

 

Ekspertyza ornitologiczna wykonana przez specjalistę gwarantuje przeprowadzenie zaplanowanych robót w terminie, bez przykrych niespodzianek. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku stwierdzenia ptaków lub ich lęgów na terenie budowy, zostaje ona natychmiast wstrzymana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (INB), a w razie konieczności przez jednostkę nadrzędną, czyli Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego (GINB).

Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu procesowi inwestycyjnemu przy współpracy z ornitologiem można prowadzić prace zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu prac pięknie wyremontowana elewacja cieszy nowym blaskiem.

Źródło:
ptasidom.com