Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-04-20
Kompostowanie osadów ściekowych - na czym polega?

W procesie kompostowania można nie tylko unieszkodliwić osady ściekowe, lecz także wykorzystać je jako cenny materiał do produkcji tak potrzebnych dla rolników nawozów. Połączenie tych dwóch elementów sprawia, że taka przeróbka osadów ściekowych jest uznawana za pożądaną alternatywę dla spalania.

Instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i w obiektach komunalnych

Umiejętne gospodarowanie osadami ściekowymi jest istotne zarówno w przypadku komunalnej oczyszczalni ścieków, jak i przydomowych instalacji samowystarczalnych pod tym względem gospodarstw domowych, najczęściej jednocześnie gospodarstw rolniczych. Proces kompostowania, który stanowi bezcenną alternatywę dla popularnego spalania osadów, to rozwiązanie, które można wykorzystać przy rekultywacji terenów zniszczonych, wyjałowionych z różnych powodów. Kompostowanie osadów pozwala uzyskać cenny nawóz, z którego korzystać mogą okoliczni rolnicy — przekonują specjaliści z Stalbudom, firmy specjalizującej się w tworzeniu instalacji pozwalających na przeprowadzenie tego typu procesu w oczyszczalni ścieków.

Zasady technologii kompostowania osadów ściekowych

Aby uzyskać nawóz organiczny ze ścieków, potrzebne są specjalne instalacje, bębny, prasy taśmowe do osadów.

Na początku osad, który wymieszany jest ze słomą, liści, trawą oraz innymi odpadami umożliwiającymi wygenerowanie kompostu, wprowadzany jest do specjalnego bębna. Bęben kompostujący powinien być zawsze dopasowany pod względem swojej wielkości do możliwości i potrzeb oczyszczalni. Pojemność bębna dostosowywana jest do wytycznych projektowych. Osiągać on może objętość 130 m3. Do bębna trafiają odpady mniejsze, natomiast większe są wcześniej rozdrabniane i mieszane z pozostałymi składnikami w odpowiednich proporcjach.

Następnie mieszanina już we wnętrzu bębna jest odpowiednio napowietrzana. Za temperaturę odpowiada specjalny układ czujników, co pozwala utrzymać pożądane dla kompostowania warunki. Wszystko jest hermetycznie zamknięte, a więc żadne zapachy nie wydostają nie na zewnątrz, co ma znaczenie nie tylko dla osób pracujących bezpośrednio w pobliżu przebiegu procesu. Faza gorąca przebiega w izolowanym termicznie bębnie. Powietrze poprocesowe jest odciągane do biofiltra i oczyszczane.

W efekcie otrzymuje się stałą mieszankę o homogenicznym składzie. Faza gorąca trwa jedynie dwa tygodnie, po czym kompost usuwany jest w bębna. Ma on już wtedy postać ziemistą i jednorodny skład, nie wydziela także złowonnych oparów. Po wystudzeniu mieszanka może być magazynowana w monopryzmach lub przekazywana od razu do zagospodarowania. Co ważne, cały proces przebiega liniowo. Oznacza to, że nie ma tutaj żadnych przerw w produkcji kompostu, W końcowej fazie kompostowania odpowiednie partie mieszanki są wyrzucane z bębna, a nowa porcja odpadów jest do niego doprowadzana. Więcej o całym procesie możesz dowiedzieć się tutaj: https://stalbudom.pl/produkt/kompostownia-bebnowa-osadow

Kompostowanie osadów — zalety rozwiązania

Kompostowanie osadów to jedna z form pozbywania się jednego z elementów ścieków. Jest to rozwiązanie alternatywne wobec równie popularnego spalania. Spalanie jednak jest nie tylko bardziej kosztowne, ale i powoduje emisję gazów do atmosfery. W przypadku kompostowania nie tylko odpady zostają zutylizowane, lecz także powstaje produkt, który można wykorzystać. Powstały w ramach tego procesu kompost można wykorzystać do nawożenia terenów wyjałowionych, zniszczonych, ubogich pod względem zawartości minerałów w glebie. Bardzo cenią go sobie również rolnicy, dla których stanowi cenny nawóz pod różnego rodzaju uprawy.

 

Autor:
Stalbudom
Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji

Czytaj także