Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy wiadomości Dodano: 2019-06-13   |  Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13
System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master
Ilustracja nadesłana (T4B)
Ilustracja nadesłana (T4B)

T-Master ELMO (Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów) to innowacyjne, autorskie rozwiązanie Grupy T4B umożliwiające przypisywanie ilości i jakości selektywnie oddawanych odpadów do każdego gospodarstwa domowego objętego systemem. Jego podstawowym zadaniem jest skuteczne motywowanie mieszkańców miast do faktycznej segregacji, bo ta opłaca się wszystkim nie tylko ze względów ekologicznych, ale przede wszystkim ekonomicznych. Większy procent segregacji pozwoli uniknąć kar finansowych grożących Polsce za niewłaściwą gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z dyrektywą unijną, w roku 2020 poziom recyklingu i przygotowania 4 wyróżnionych frakcji do ponownego użycia powinien wynosić 50%.

Mieszkańcy osiedla nr 5 „Płońska" oraz władze Ciechanowa udowodniają, że świadoma segregacja i zastosowanie odpowiedniej technologii przynosi wymierne korzyści. Pilotaż Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) z użyciem pojemników T-Master ELMO wystartował 10 maja br., a już po miesiącu trwania projektu statystyki pokazują, że segregacja śmieci przez mieszkańców osiedla wzrosła o ponad 40%, przy wartości bliskiej zeru na etapie startowym.

– T-Master to rewolucyjne rozwiązanie, która pomoże uszczelnić gospodarkę odpadami w Polsce. W przyszłości może przynieść korzyści finansowe każdemu gospodarstwu domowemu, które ma szansę zredukować wysokość opłaty za wywóz śmieci poprzez rzetelne ich segregowanie. To obecnie jedyne narzędzie dla włodarzy miast do pozyskiwania realnych danych, w czasie rzeczywistym na temat poziomu realizowanego obowiązku segregacji śmieci w ich gminie, czy mieście. System umożliwia również zmianę formy ryczałtowego rozliczania się z firmami odbierającymi odpady, która będzie jedną z kilku zmian jakie już w przyszłym roku przyniesie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. – mówi Robert Szczepankowski, prezes zarządu T4B Sp. z o.o.

Inteligentne pojemniki T-Master ELMO, umożliwiają nadzór nad właściwą segregacją odpadów w zabudowie wielorodzinnej. To najbardziej wymagający rodzaj zabudowy pod kątem weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji o segregowaniu. Dotychczasowa anonimowość powodowała brak poczucia odpowiedzialności za niewłaściwą postawę i nierealizowanie obowiązku segregacji.

Pilotażowy program T-MASTER SISO przewidziany jest na 3 miesiące.

Na czym polega System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master?

Wszystkie gospodarstwa domowe objęte systemem wyposażone są w komplet kodów, dla każdego wymaganego rodzaju odpadu, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Otworzenie pojemników możliwe jest jedynie po zeskanowaniu kodu, który mieszkaniec przykleja do worka z wcześniej posegregowanymi śmieciami. Po wrzuceniu worka i zamknięciu pojemnika, odpady są ważone, a dane o ilości wyrzuconej frakcji, przesyłane i zapisywane w systemie centralnym SISO. Każde gospodarstwo domowe posiada w nim indywidualne konto. Zainstalowane w pojemnikach czujniki monitorują w czasie rzeczywistym poziom ich zapełnienia, co jest istotne z punktu widzenia firm je opróżniających i planowania przez nie harmonogramu tras pojazdów odbierających śmieci. System T-Master to narzędzie dedykowane dla władz miasta, firm porządkowych oraz dla samych mieszkańców. Bezpośredni podgląd aktualnego stanu wygenerowanych śmieci z pewnością zadziała na świadomość każdego z nas oraz umożliwi samokontrolę i optymalizację ilości wyrzucanych śmieci.

W projekcie przewidziano również uruchomienie lokalnych punktów skupu surowców, gdzie mieszkańcy będą mogli oddawać wyselekcjonowane surowce np. aluminium, makulaturę, czy szkło. Zgodnie z zasadą skupu będą otrzymywać zapłatę za każdy oddany kilogram czystej frakcji.

To zaledwie kilka funkcjonalności jakie niesie ze sobą innowacyjne rozwiązanie T-MASTER SISO.

 (gz)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
T4B Sp. z o.o.
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (1)

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :