Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy wiadomości Dodano: 2016-12-04  |  Ostatnia aktualizacja: 2016-12-04
Rzecznik TS UE opublikował opinię w sprawie ścieków jako źródła energii odnawialnej
Opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla TS
Opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla TS

Zgodnie z opublikowaną opinią rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE naturalny lub sztuczny charakter cieku wodnego jest bez znaczenia, a za energię ze źródeł odnawialnych można uznać energię wytworzoną przez elektrownię wodną wykorzystującą i wodę rzeczną, i ścieki. Wyjątek stanowi energia z elektrowni pompowych, której nie można uznać za pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Rzecznik generalny TS Manuel Campos Sanchez-Bordona przyznał, że dla celów unijnej dyrektywy wszelkie rodzaje hydroenergii należy co do zasady uznać za energię ze źródeł odnawialnych niezależnie od tego, czy została ona wytworzona z wykorzystaniem spadku sztucznych cieków wodnych, czy też cieków naturalnych.

Oznacza to, że przepis krajowy, który wprowadza rozróżnienie pomiędzy naturalnym i sztucznym zbiornikiem wodnym, jako kryterium służącym do uznania energii za pochodzącą lub nie ze źródeł odnawialnych, nie jest zgodny z przepisami UE.

Opublikowana we wtorek opinia rzecznika Trybunału dotyczy sprawy polskiego przedsiębiorcy, który w latach 2004-2014 miał koncesję na prowadzenie zakładów wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Pozwolenie to obejmowało dwie niewielkie elektrownie biogazowe i małą elektrownię wodną (0,160 MW). Elektrownia wodna zlokalizowana była na zrzutach ścieków z innego zakładu (w tym wypadku PKN Orlen), niezajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej.

Właściciel elektrowni jeszcze w 2013 r. zwrócił się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z wnioskiem o przedłużenie koncesji. Ten odmówił jednak przyznania koncesji na elektrownię wodną, argumentując, że zgodnie z zapisami krajowego prawa energetycznego jedynie elektrownie wodne wykorzystujące energię pozyskiwaną z fal, prądów, pływów morskich i spadków rzek mogą być uznane za wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorca wniósł apelację do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Czekamy więc na wyrok Trybunału Sprawiedliwości.

(mk)

Kategoria wiadomości:

Inne

Źródło:
igwp.org.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także