Powrót do listy komunikatów Dodano: 2020-12-02   |  Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02
Przyszłość i wyzwania odnawialnych źródeł energii
Przyszłość i wyzwania odnawialnych źródeł energii

Energia odnawialna odgrywa istotną rolę w działaniach prowadzonych przez Unię Europejską na rzecz neutralności klimatycznej. W Polsce główną przeszkodzą dla większego rozpowszechnienia OZE stanowi dotychczasowa struktura krajowego systemu energetycznego, w której dominuje wykorzystanie innych surowców. Szczególnym wyzwaniem jest uwzględnienie w transformacji specyfiki rodzimej gospodarki, a tym samym potrzeb regionów węglowych.

 

OZE w Polsce

Polska nieustannie dąży do przekształcenia swojego programu energetycznego w formę zgodną z wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu. W ciągu najbliższej dekady wzrastać będzie rola odnawialnych źródeł energii, a także podniesie się synergia sektorów elektroenergetyki, transportu i ciepłownictwa. Kluczową rolę dograć ma energetyka odnawialna, ze szczególnym wskazaniem na morską i lądową energetykę wiatrową. W Polsce funkcjonuje obecnie około tysiąca wysokich, stumetrowych wiatraków o dużym potencjale zaspokajania potrzeb energetycznych. W sprzyjających okresach, farmy wiatrowe są w stanie zapewnić wystarczającą podaż energii do nawet 1/3 krajowych odbiorców Energetyka wiatrowa rozwija się wyjątkowo dynamicznie w ostatnich latach, przez co chętnie angażują się w nią prywatni inwestorzy. Środki na rozwój tej branży pochodzą także z kredytów bankowych.

foto1(4).jpg

Farmy wiatrowe w Polsce

Wieloletni kurs inicjowania i wspierania rozbudowy infrastruktury farm wiatrowych w Polsce wpisany jest bezpośrednio w politykę Unii Europejskiej w zakresie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii. Nie bez znaczenia pozostaje ogólnoświatowy trend, który występuje w praktycznie wszystkich krajach rozwiniętych przemysłowo. Rozwój tej gałęzi energetyki w Polsce został jednak mocno przystopowany, ze względu na działalność legislacyjną rządu. Obecnie to elektrownie węglowe ciąż pozostają podstawowym, niepodważalnym dostawcą energii elektrycznej w kraju. Przekłada się to na spore trudności dla inwestorów, którzy zaangażowali się w budowę farm wiatrowych. Wprowadzenie restrykcji znacząco bowiem ogranicza możliwości prowadzenia takiej działalności.

 

Wyzwania dla inwestorów

Według nowych regulacji, nowy wiatrak musi stać w określonej odległości od najbliższych zabudowań mieszkalnych, kompleksów leśnych czy wszelkich form ochrony przyrody. Dozwolona wartość to minimum 10-krotność wysokości konstrukcji, przez co w przypadku nierzadko 200-metrowych wiatraków konieczne jest zapewnienie dwukilometrowego promienia spełniającego wymagane kryteria. Wiatraki niespełniające wymogu odległości nie mogą być rozbudowywane, a jedynie poddawane podstawowym zabiegom umożliwiającym eksploatację. Wykonuje się w nich także remonty, które przeprowadza serwisant elektrowni wiatrowych. Zgodnie z ustawą całe wiatraki są ponadto traktowane jako budowle, a nie tylko ich wieża i fundamenty. Z tego względu podlegają kontroli nadzoru budowlanego, co przekłada się na większy podatek od nieruchomości. Nowe wiatraki można wznosić wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

foto2(3).jpg

Serwis elektrowni wiatrowych

Mimo wyhamowania rozwoju OZE w Polsce, nowe elektrownie wiatrowe wciąż powstają. Turbiny potrzebują jednak nieustannego usprawniania i obsługi serwisowej, w tym także serwisu skrzydeł wiatrowych. Inspekcje przekładni w turbinach czy serwis łopat turbin wiatrowych to usługi, które wymagają przebywania na dużych wysokościach. W takim przypadku rozwiązaniem może być alpinistyka przemysłowa Teton - firmy stosującej dostęp liniowy, narzędzia kalibracyjne oraz inny profesjonalny sprzęt (https://www.teton.pl/serwis-turbin-wiatrowych). Doświadczony serwisant turbin wiatrowych jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę, włącznie z pracami pomiarowo-kontrolnymi, naprawami, inspekcjami czy przeglądami okresowymi. Nie bez znaczenia pozostaje konieczność poświadczenia każdej realizacji szczegółowym raportem, uwzględniającym opis i zdjęcia uszkodzeń. Technicy przeprowadzający serwis turbin wiatrowych dysponują aktualnymi certyfikatami i przechodzą szkolenia BHP, co ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa prac prowadzonych na dużych wysokościach.

 

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
teton.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także