Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy wiadomości Dodano: 2018-11-01   |  Ostatnia aktualizacja: 2018-11-01
KE: Europa ma problem z osiągnięciem celów w zakresie recyklingu
Wikimedia
Wikimedia

Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że aż 14 państw Unii Europejskiej może nie osiągnąć unijnego celu, jakim jest wprowadzenie 50-procentowego recyklingu odpadów do 2020 roku. Ponadto w legislacji UE istnieją poważne luki prawne wymagające pilnego uzupełnienia przepisami.

Choć KE podkreśla postępy w rozwoju recyklingu w UE, to jednocześnie alarmuje, że 14 państw Wspólnoty nie osiągnie poziomu 50-procentowego recyklingu odpadów. Do tej grupy należą: Hiszpania, Słowacja, Rumunia, Polska, Portugalia, Łotwa, Węgry, Grecja, Finlandia, Estonia, Cypr, Chorwacja, Malta oraz Bułgaria. Pod uwagę brane były odpady: komunalne, budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zgodnie z legislacją UE 50 procent odpadów powinny stanowić śmieci nadające się do ponownego przetworzenia, czyli do recyklingu. Kraje powinny osiągnąć ten celu do 2020 roku. Po aktualizacji przepisów postawiono kolejne ambitne cele: 55 procent recyklingu do 2025 roku, 60 procent do 2030 oraz 65 procent do 2035 roku. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych do 300.000 euro.

KE zapowiedziała, że będzie przeprowadzać wizyty w państwach członkowskich, mających problem z osiągnięciem unijnych celów. W trakcie tych wizyt brukselscy urzędnicy będą konsultować z władzami i innymi zainteresowanymi podmiotami istniejące w danym kraju problemy i wyzwania w zakresie recyklingu.

(mk)

Kategoria wiadomości:

Inne

Źródło:
biznesalert.pl

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :