Powrót do listy komunikatów Dodano: 2020-11-26   |  Ostatnia aktualizacja: 2020-11-26
Jak zrobić audyt instalacji fotowoltaicznej
Jak zrobić audyt instalacji fotowoltaicznej

Pośród dostępnych źródeł energii uzyskiwanej w sposób ekologiczny, fotowoltaika z uwagi na łatwość zastosowania oraz dostępu cieszy się największym zainteresowaniem. Rodzi to oczywiście mnóstwo pytań o audyt fotowoltaiczny, umożliwiający określenie potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego lub firmy, możliwość wykonania instalacji oraz jej sumaryczną opłacalność.

 

Audyt instalacji fotowoltaicznej - o czym trzeba wiedzieć?

Prawidłowo wykonany audyt instalacji fotowoltaicznej powinien składać się z następujących elementów:

  • Wstępny wywiad;

  • Ocena wytrzymałości miejsca przewidzianego na konstrukcję;

  • Nasłonecznienie miejsca instalacji;

  • Wyliczenie sumaryczne generowanej energii;

  • Analiza ekonomiczna.

Oczywiście, czynności tych powinny podejmować się jedynie osoby delegowane przez profesjonalną firmę, cieszącą się zaufaniem i odpowiednim doświadczeniem.

Wywiad sprowadza się do uzyskania pełnych informacji o obiekcie w zakresie planowanych robót instalacyjnych.

Ocena wytrzymałości ma na celu ustalenie lokalizacji, w której nastąpi instalacja przy uwzględnieniu odporności na obciążenie. Należy pamiętać, że panele będą usytuowane na wspornikach, przy czym istotny jest także właściwy kąt względem emisji promieni słonecznych. Całość musi spełniać kryteria techniczne, ekonomiczne oraz bezwzględnie zapewniać bezpieczeństwo użytkowników.

Nasłonecznienie, innymi słowy ilość czasu oraz nasilenie natężenia promieni słonecznych na panele. Należy pamiętać, że nawet niewielkie zacienienie może skutkować pozyskaniem mniejszej ilości energii.

Wyliczenie ilości generowanej energii, na co wpływ mają lokalizacja, kąt i zacienienie.

Analizie ekonomicznej podlegają następujące kwestie:

  • Metoda finansowania;

  • Rozliczanie z zakładem energetycznym;

  • Spadki wydajności na przestrzeni określonego czasu:

  • Ceny energii w obecnym i przyszłych okresach.

Zakończenie prac instalacyjnych powinno być zwieńczone kontrolą techniczną całości, mającą na celu sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów, jak również zweryfikowanie zgodności parametrów energetycznych z wcześniejszymi założeniami. Uznane na rynku firmy, takie jak prezentowana na stronie http://inovativ.pl/, przeprowadzają wspomniane czynności w ramach świadczonych przez siebie usług, podobnie jak i ogólną wycenę inwestycyjną.

Więcej na temat można przeczytać tu: http://inovativ.pl/audyt-instalacji-fotowoltaicznej-o-czym-warto-wiedziec/

 

Wymóg audytu instalacji fotowoltaicznej.

Jedynie instytucje publiczne zobligowane są stosownymi przepisami do wykonania audytu. Gospodarstwa domowe oraz firmy prywatne nie mają takiego obowiązku, co nie zmienia faktu, że z uwagi na indywidualny komfort użytkowania audyt taki powinien się odbyć. Jest on źródłem cennych informacji mających ogromny wpływ na opłacalność inwestycji, a także jej bezawaryjność.

Może się także okazać, że w wyniku błędnej analizy wynikającej z braku przeprowadzenia wstępnych badań instalacja nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wynikających z wielkości zużycia energii elektrycznej w danym obiekcie. Dodajmy, że przy dokonywaniu obliczeń należy także uwzględnić przyszłe przewidywane zmiany wielkości poboru prądu.

Oczywiście, w przypadku pytań dotyczących aspektów technicznych lub wyceny, można skorzystać z formularza kontaktowego bądź poczty e-mail.

 

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
inovativ.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także