Powrót do listy komunikatów Dodano: 2019-10-07   |  Ostatnia aktualizacja: 2019-10-07
Badania smogu i stanu środowiska Dolnego Śląska w najnowocześniejszym w Polsce laboratorium
Ilustracja nadesłana (przez WFOŚiGW we Wrocławiu)
Ilustracja nadesłana (przez WFOŚiGW we Wrocławiu)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wsparł budowę i wyposażenie nowej siedziby Inspekcji Ochrony Środowiska. To kwotponad 2,7 mln złotych, która została przeznaczona m.in. na zakup specjalistycznych komór zabezpieczających pracowników IOŚ przed działaniem trucizn i niebezpiecznych gazów.

Inspekcja dysponuje obecnie najnowocześniejszym w Polsce laboratorium, w którym prowadzi monitoring stanu środowiska całego naszego regionu. Do laboratorium trafiają próbki z całorocznych pomiarów prowadzonych w 29 stacjach rozlokowanych na Dolnym Śląsku. IOŚ monitoruje poziomy niebezpiecznych dla zdrowia pyłów PM 10 i PM 2,5 związanych ze zjawiskiem smogu. W nowym laboratorium IOŚ są także nowoczesne chromatografy gazowe i cieczowe. To urządzenia do wykonywania badań substancji szkodliwych i rakotwórczych w wodach powierzchniowych oraz benzo(a)-pirenu w powietrzu.

W spotkaniu, podczas którego zaprezentowano laboratorium i pracę specjalistów z IOŚ wzięli udział m.in.: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Waldemar Kulaszka, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska, Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ we Wrocławiu, Barbara Kwiatkowska–Szygulska i Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Elżbieta Sznajder.

WFOŚiGW we Wrocławiu wsparł w latach 2000-2019 działalność Inspekcji Ochrony Środowiska na Dolnym Śląsku (wrocławskiego laboratorium i delegatur w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze kwotą blisko 50 mln zł złotych. Te dotacyjne środki zostały przeznaczone na m.in.: monitoring stanu środowiska na Dolnym Śląsku (m.in. badania w punktach pomiarowo-kontrolnych oraz laboratoryjne), publikacje raportów o stanie środowiska w naszym regionie, zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, modernizacje terenowych stacji pomiarowych i zakup pojazdów.

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia firmy

Źródło:
WFOŚiGW we Wrocławiu
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.