Powrót do listy wiadomości Dodano: 2020-08-13   |  Ostatnia aktualizacja: 2020-08-13
#UWażniNaSuszę / Uniwersytet Warszawski zachęcą do włączenia się do inicjatywy

W ostatnich latach zużycie wody na świecie gwałtownie wzrosło. Obecnie w Polsce zużywamy trzy razy więcej wody niż jest to konieczne. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych przez jedną osobę w Polsce wynosi wynosi 144 litry na dobę.

Susza stanowi jedno z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, społeczeństwo i całą gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, już teraz niezbędnym jest zadbanie o zasoby wodne i przeciwdziałanie dotkliwym skutkom suszy – na poziomie jednostki, społeczności lokalnych, jak i w skali całego kraju. Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego w kampanii edukacyjnej #UważniNaSuszę zachęca do podjęcia działań pomagających chronić zasoby wody i przeciwdziałać negatywnym skutkom suszy.

Naukowcy są zgodni – susza stała się powszechnym problemem i będziemy się z nią zmagać coraz częściej. – Susza jest zjawiskiem wieloaspektowym. Na jej powstanie ma wpływ wiele czynników, wynikających przede wszystkim z działalności człowieka. Melioracje odwadniające dolin rzecznych, kanalizacja rzek, zmiana użytkowania terenu i jego uszczelnienie (np. w miastach) wpływają na przyspieszenie procesu spływu powierzchniowego. Woda opadowa czy roztopowa szybciej odpływa, nie mając czasu na wsiąknięcie w grunt i zasilenie warstw wodonośnych. Paradoksalnie wpływa to również na zwiększenie zagrożenia powodziami. Rośnie również nasze zapotrzebowanie na wodę. Zmiany klimatu powodują, że potrzebujemy jej coraz więcej, np. do produkcji rolniczej czy utrzymania zieleni – wyjaśnia hydrolog, dr Jarosław Suchożebrski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Katedry Geografii Fizycznej, ekspert kampanii #UWażniNaSuszę.

Na suszę warto spojrzeć również w wymiarze jednostki. Nasze indywidualne wybory mogą mieć wpływ na postępujące problemy związane z suszą. Każdy z nas może odpowiedzialniej gospodarować zasobami wodnymi w swoim gospodarstwie domowym. W ramach inicjatywy #UWażniNaSuszę Centrum Współpracy i Dialogu UW przygotowało szereg materiałów edukacyjnych dotyczących faktów i mitów na temat suszy, a także przydatnych wskazówek, w jaki sposób sami możemy chronić zasoby wody w swoich domach czy ogrodach.

Informacje o inicjatywie można znaleźć w kanałach Centrum Współpracy i Dialogu UW – na Facebooku, stronie internetowej CWiD UW, a także na YouTube. Na portalu Facebook powstało wydarzenie, w ramach którego zespół CWiD UW zachęca społeczność akademicką i absolwentów uczelni do dzielenia się sposobami na chronienie zasobów wody. Kampanię może wesprzeć każdy – wystarczy zamieścić na swoich społecznościowych post, który pokazuje zaangażowanie w przeciwdziałanie suszy, racjonalne gospodarowanie wodą i będzie opatrzony hasztagiem #UWażniNaSuszę. Treści mogą przedstawiać najprostsze rozwiązania proekologiczne takie jak: ponowne wykorzystanie wody po myciu owoców do podlewania kwiatów, mycie zębów przy zakręconym kranie, rzadsze koszenie trawy w czasie suszy czy ściółkowanie roślin w ogrodzie. Przydatne podpowiedzi, w jaki sposób możemy chronić wodę w naszych domach czy ogrodach znajdziemy na stronie www.cwid.uw.edu.pl, a także na Facebooku.

Zaproszenie do włączenia się do inicjatywy jest kierowane do całego społeczeństwa. Woda nie zna podziałów a rozsądne nią gospodarowanie to kwestia priorytetowa i uniwersalna. – Ponieważ każdy z nas używa wody, od nas wszystkich zależy racjonalne nią gospodarowanie. Na przykład w czasie wykonywania wielu codziennych czynności domowych woda często leje się strumieniami. Wystarczy odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań: czy zakręcamy wodę szczotkując zęby, czy nie wystarczy nam krótki prysznic zamiast pełnej wanny, czy w trakcie płukania naczyń nie możemy skorzystać z miski z czystą wodą zamiast strumienia z kranu, czy "szarej" wody pozostałej choćby po płukaniu naczyń nie da się użyć do podlania balkonowych roślin? Oszczędności możliwe są na niemal każdym kroku – trzeba tylko pamiętać, że woda to życie, a życie jest najcenniejsze! – mówi dr hab. Marcin Zych, Kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert kampanii #UWażniNaSuszę.

– Woda jest cennym i ograniczonym zasobem, a konsekwencje suszy odczuwamy wszyscy w codziennym życiu. Nauka zna odpowiedzi na wiele pytań dot. zmian klimatu, które dotyczą każdego z nas, całego społeczeństwa i gospodarki. Korzystając z wiedzy naukowców, badaczy i ekspertów Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszamy do podjęcia wspólnego działania, dzieląc się tym co bardzo wartościowe w dzisiejszym świecie – nauką. Mam ogromną nadzieję, że inicjatywa #UWażniNaSuszę przyczyni się do zaszczepienia uważności na to, jak gospodarujemy wodą i uświadomi nam wszystkim, że suma małych aktywności może zainicjować zmianę w naszym sposobie myślenia i działania – wyjaśnia Jacek Sztolcman, dyrektor Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zachęca – spróbujmy zmienić sposób myślenia o wodzie, dzielmy się wiedzą i rozmawiajmy na temat suszy i sposobów racjonalnego gospodarowania wodą z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Wszyscy bądźmy #UWażniNaSuszę.

(gz)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
brandlab
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także