empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D
Promowane usługi Chcesz promować ofertę firmy w naszym katalogu? Zapraszamy do kontaktu »

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany jest w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko, jaką musi przejść każda inwestycja wpisująca się w paragraf 2 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogącychc znacząco...

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Firma ALEKO specjalizuje się wspomaganiem Inwestorów w drodze do uzyskania decyzji administracyjnych. Zajmujemy się tworzeniem dokumentacji oraz prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych. Doświadczenie...

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące planowanej inwestycji kwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Należy go dołączyć do wniosku...

Opracowanie dokumentacji środowiskowych

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie poszczególnych segmentów prawa ochrony środowiska, w tym prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko i ochrony wód. Świadczę kompleksowe usługi w zakresie opracowania dokumentacji...

Pozostałe usługi

Raport oceny oddziaływania na środowisko

Raport oceny oddziaływania na środowisko inaczej Raport OOŚ jest dokumentem wymaganym przy planowanych przedsięwzięciach, które zawsze znacząco oddziałują na środowisko. Może też być wymagana przy przedsięwzięciach, które mogą potencjalnie...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Przygotujemy dla Państwa dokumenty wymagane podczas składania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.  Dzięki pełnomocnictwu możemy w Państwa imieniu koordynować zarówno etap przygotowania wniosku, jak i...

projektowanie urządzeń wodnych

Od A do Z opracowujemy projekt urządzenia i  wniosek o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jakim jest np. odprowadzenie wód deszczowych (opadowych) do wód powierzchniowych lub do ziemi oraz na budowę urządzeń wodnych....

Raporty o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko to dokument wymagany, w niektórych przypadkach, do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zwanej potocznie decyzją środowiskową. Jego ogólną treść określa ustawa....

Wykonawca:
GEOS

Raport oddziaływania na środowisko

opracowanie Karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia; opracowanie Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko; przygotowanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji; analizy porealizacyjne...

Wykonawca:
PWeko Sp. z o.o.

Inwentaryzacja przyrodnicza

Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza dla nowych inwestycji wymagana w dokumentacji środowiskowej m.in. KIP czy Raporcie OOŚ. Z pełnym zaangażowaniem podchodzimy do każdego projektu, bo wiemy, że środowisko naturalne jest niejednorodne. ...

raport środowiskowy

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, potocznie zwany raportem środowiskowym, jest opracowaniem w którym prognozuje się wpływ, jaki będzie wywierać na środowisko przedsięwzięcie, które planujemy zrealizować. Raport jest częścią...

Wykonawca:
PROHABITAT

Karta informacyjna przedsięwzięcia / Raport OOŚ

Przygotowujemy Karty informacyjne przedsięwzięć / Raporty OOŚ, niezbędne w procesie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Usługę jesteśmy w stanie wykonać w podstawowym zakresie, jak i rozszerzonym, np....

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Firma Earth energy specjalizuje się w sporządzaniu opracowań środowiskowych, w tym oferuje przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji. Raport ooś stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych...

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - KIP

Firma Earth energy specjalizuje się w sporządzaniu opracowań środowiskowych, w tym oferuje przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji. Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) jest dokumentem, który opisuje planowane...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie...

Wykonawca:
eko-doradca.pl

operat wodnoprawny

Dysponując ponad trzynastoletnim doświadczeniem opracujemy dokumentację dostosowaną do Państwa potrzeb i gwarantującą uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Wykonujemy operaty wodnoprawne na: pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub...

Wykonawca:
BioOperat

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Nasza działalność to przede wszystkim kompleksowa obsługa przedsięwzięć, dla których niezbędne jest prowadzenie procedury oddziaływania na środowisko, opracowanie raportów ooś, Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia, prowadzenie nadzoru...

Doradztwo i usługi w zakresie ochrony środowiska

Nasza firma zajmuje się kompleksowym doradztwem i usługami w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy opracowywanie specjalistycznych dokumentacji środowiskowych w celu uzyskania wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w ochronie...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Aby uzyskać decyzję o środiwksowych uwarunkowaniach należy przygotować dokumentację zwaną Karta Informacyjna Przedsięwzięcia lub Raport oceny oddziaływania na środowisko. (w zależności od tego który dokument jest wymagany zgodnie z obowiązującym...

Wykonawca:
EkoMeritum

Obsługa klienta w zakresie ochrony środowiska

Zakres naszych działań obejmuje: 1.  Outsourcing środowiskowy 2.  Sprawozdawczość środowiskowa 3.  Decyzje środowiskowe 4.  Raport oddziaływania na środowisko 5.  Karta informacyjna przedsięwzięcia 6.  Pozwolenia zintegrowane 7.  Audyty...

Zapytaj o ofertę grupę odpowiednio dobranych firm z branży ochrony środowiska.
Wybierz dogodną dla siebie metodę złożenia zapytania:

Zostaw swój numer telefonu

Oddzwonimy

--LUB--

Szukasz dostawcy?

Poznaj najlepsze oferty

  1. Wypełniasz krótki formularz
  2. Przekazujemy Twoje zapytanie odpowiedniej grupie firm z branży ochrony środowiska
  3. Porównujesz oferty i wybierasz najlepszą

Usługa jest bezpłatna

Szukam oferty jako:
(opisz, czego poszukujesz)
Dane kontaktowe: