Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2020-02-12
PROHABITAT

Pracownia ekspertyz środowiskowych i przyrodniczych

brak grafiki
Siedziba:
Kraków, małopolskie
Firma oferuje:

ProHabitat - pracownia ekspertyz środowiskowych i przyrodniczych

Konieczność dostosowania projektów licznych działalności, do wymagań ochrony środowiska, stała się codziennością dla wielu inwestorów. Nasz zespół powstał po to, by ten proces mógł przebiegać szybko, a koszty z nim związane były jak najmniejsze i nie obniżały znacząco rentowności przedsięwzięcia. Koncentracja na najważniejszych problemach sprawia, że osiągamy dużą efektywność działania, a znaczne obniżenie kosztów pozwala nam oferować atrakcyjne ceny naszych usług.

Połączenie znajomości problematyki, obiektywizmu, koncentracji na potrzebach klienta i zrozumienia punktu widzenia ochroniarzy przyrody, pozwala nam bardzo skutecznie i szybko uzyskiwać akceptację instytucji państwowych i innych organizacji dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. Zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego, wskazujemy rozwiązania najbardziej efektywne z punktu widzenia biznesu i ochrony środowiska. Rozległe doświadczenie i sprawność organizacyjna, pozwalają nam realizować opracowania z szerokiego zakresu tematyki.

Ekologia już nie będzie Cię martwić!

Oferta firmy

USŁUGA

raport środowiskowy

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, potocznie zwany raportem środowiskowym, jest opracowaniem w którym prognozuje się wpływ, jaki będzie wywierać na środowisko przedsięwzięcie, które planujemy zrealizować. Raport jest częścią...

USŁUGA

operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny to dokument, który dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Operat składa się z części opisowej i graficznej. Prohabitat posiadamy specjalistyczne narzędzia do analiz przestrzennych i statystycznych,...

USŁUGA

decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa, a właściwie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jest decyzją administracyjną, wydawaną dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na otoczenie naturalne. Zadaniem decyzji jest...

Kontakt

PROHABITAT

Adres: os. Wolfganga Amadeusa Mozarta 23 lok. 13, 31-232 Kraków

Nr telefonu: 123505171 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Profil działalności firmy

1.12. Projektowanie - odpady, recykling, gleba
1.14.1. Badania laboratoryjne - osady ściekowe
1.14.2. Badania laboratoryjne - gleba
1.14.3. Badania laboratoryjne - odpady
1.14.4. Badania laboratoryjne - wody gruntowe
1.14.5. Inne urządzenia do badań laboratoryjnych i analizy
1.16. Rekultywacja
2.1.1. Pyłomierze
2.1.2. Pomiary stężenia węgla
2.1.3. Pomiary stężenia azotu
2.1.4. Pomiary stężenia siarki
2.1.5. Pomiary ciśnienia powietrza
2.1.6. Pomiary wilgotności powietrza
2.1.7. Pomiary temperatury powietrza
2.1.8. Detektory gazów
2.1.9. Radioaktywność
2.1.10. Inne urządzenia do pomiarów powietrza
2.6. Usługi - powietrze i klimat
4.1.1. Analiza wody
4.1.2. Analiza ścieków
4.1.3. Analiza osadów ściekowych
4.1.4. Badania szczelności rurociągów
4.1.5. Inne urządzenia do badań i analizy wody i ścieków
4.2.1. Projektowanie - sieci i instalacje wod-kan
4.2.2. Projektowanie - oczyszczalnie ścieków
4.2.3. Projektowanie - przepompownie ścieków
4.2.4. Projektowanie - stacje uzdatniania wody
4.2.5. Inne urządzenia do projektowania wod-kan
4.18. Usługi - woda i ścieki
4.19. Inne urządzenia do wody i ścieków
5.5. Inne urządzenia w kategorii: hałas i wibracje
6.1. Obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska
6.2. Operaty wodno-prawne
6.3. Dokumentacje w zakresie gospodarki odpadami
6.4. Operaty ochrony powietrza
6.5. Operaty akustyczne
6.6. Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
6.7. Pozwolenia zintegrowane
6.8. Przeglądy ekologiczne
6.11. Outsourcing obowiązków wynikających z aktów prawnych ochrony środowiska
6.12. Zarządzanie środowiskiem
6.13. Opłaty produktowe i depozytowe
6.17. Nadzór inwestorski
6.18. Inne usługi dla branży ochrony środowiska

Pokaż więcej