Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17
Opinia Geotechniczna
Opinia Geotechniczna
Zasięg:
krajowy

Opinia Geotechniczna to dokumentacja nierzadko stanowiąca załącznik do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.


Jest składana jako dokument uzupełniający do Kart Informacyjnych Przedsięwzięć oraz Raportów oceny oddziaływani na środowisko.


Określa warunki wodno-gruntowe dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych.


Badania i studia geologiczno-inżynierskie są prowadzone dla potrzeb różnych projektów:
• w obrębie budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego,
• przy inwestycjach z zakresu infrastruktury publicznej i przemysłowej (oczyszczalnie ścieków, ujęcia wód, wodociągi, gazociągi, ropociągi, systemy kanalizacyjne, tunele (kolejowe i dro-gowe), kanały, zapory, linie kolejowe, linie metra, drogi, mosty, lotniska, porty, bazy i obiekty wojskowe itp.),
• towarzyszą etapowi inwestycji i eksploatacji kopalni z towarzyszącą infrastrukturą.

 

Więcej informacji na naszej stronie

Opinia geotechniczna

Referencje

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

EkoMeritum

Adres: ul. Łabiszyńska 21 C, 03- 204 Warszawa

Nr telefonu: 605 390 203 Skopiuj

E-mail: biuro@ekomeritum.pl Skopiuj
WWW: www.ekomeritum.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...