Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
  • Wyniki wyszukiwania w kategorii Usługi (13)
    dla informacji wprowadzonych przez firmę 'Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska'

Informacje wprowadzone przez Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska [Resetuj]

USŁUGA

operaty wodnoprawne

operaty wodnoprawne

Zagadnienia dotyczące gospodarowania wodami reguluje ustawa Prawo wodne. Wskazuje ona przypadki, kiedy konieczne jest uzyskanie dokumentu, jakim jest pozwolenie wodnoprawne. Jest ono wymagane m.in. na: usługi wodne obejmujące pobór wód...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa

Realizacja przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, czyli tzw. decyzji środowiskowej.   Oferujemy pomoc w procesie inwestycyjnym poprzez uzyskanie w...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli takie jest wymagane. Określa to art. 180 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Pozwolenie na emisję gazów i pyłów jest...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. O tym, czy instalacja wymaga pozwolenia...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska

Brakuje Ci czasu na szukanie?

A może wyników jest dużo, a szukasz tylko najlepszych ofert... Niezmiennie rekomendujemy skorzystanie z zapytań ofertowch.
Wpisz czego szukasz do formularza zapytania, A MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ - BEZPŁATNIE.

USŁUGA

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska takie pozwolenie jest konieczne w przypadku wytwarzania odpadów: o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub, o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Definicja określa przetwarzanie odpadów jako procesy mające na celu: odzysk surowców wtórnych, czyli tzw. recykling, unieszkodliwienie odpadów poprzez m.in. ich spalanie lub właściwe składowanie, a także przygotowanie poprzedzające...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów polega na: gromadzeniu odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, wstępnym sortowaniu nieprowadzącym do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich klasyfikacji, tymczasowym...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane jest niezbędne do eksploatacji instalacji, które ze względu na swoją skalę i prowadzoną działalność mogą powodować zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych bądź środowiska rozumianego jako całość. Istotą...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Raport początkowy/analiza ryzyka

Raport początkowy/analiza ryzyka

Raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Raport początkowy określa stan gleby, ziemi i wód gruntowych. Raport...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy

W świetle prawa operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Muszą być one uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Outsourcing i doradztwo środowiskowe

Outsourcing i doradztwo środowiskowe

Przepisy z zakresu ochrony środowiska nakładają liczne obowiązki sprawozdawcze na podmioty korzystające ze środowiska. Mnogość aktów prawnych i ich ciągła aktualizacja utrudniają jednak wypełnianie wynikających z Prawa ochrony środowiska...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Rejestr BDO

Rejestr BDO

Rejestr BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. System umożliwia przetwarzanie informacji w formie elektronicznej. Jego celem jest ograniczenie nieprawidłowości w sektorze gospodarki...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska
USŁUGA

Opłaty za korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość

Opłaty za korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość

Przepisy z zakresu ochrony środowiska nakładają liczne obowiązki sprawozdawcze na podmioty korzystające ze środowiska. Sprawozdawczość środowiskowa to tabelaryczny wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Wypełniają go podmioty,...

Wykonawca:
Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska

Znalezionych wyników: 13