Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2021-08-30
Pozwolenie zintegrowane
Pozwolenie zintegrowane
Zasięg:
krajowy

Pozwolenie zintegrowane jest niezbędne do eksploatacji instalacji, które ze względu na swoją skalę i prowadzoną działalność mogą powodować zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych bądź środowiska rozumianego jako całość.
Istotą pozwolenia zintegrowanego jest to, iż w odniesieniu do instalacji przemysłowych zastępuje pozwolenia sektorowe, obejmując swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko oraz ich wzajemne powiązania.
Kiedy wymagane jest pozwolenie zintegrowane? W odróżnieniu od pozwoleń sektorowych instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego muszą spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (ang. Best available techniques – BAT). Konkluzje BAT sporządzane są na podstawie dokumentów referencyjnych, tzw. BREFów, i określają dodatkowe standardy emisyjne, do których muszą dążyć instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego.
Kto wydaje pozwolenie zintegrowane? Wniosek należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na zlokalizowanie instalacji, np. starostwa, urzędu marszałkowskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych wymaga interdyscyplinarnej wiedzy oraz szerokiego zakresu znajomości prawa. W ramach świadczonych usług oferujemy fachowe opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych w zakresie zgodnym z ustawą POŚ. Nasze dokumentacje zawierają m.in. analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz analizę oddziaływania akustycznego wykonane w specjalistycznych programach obliczeniowych.
Dodatkowo wykonujemy analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, a gdy jest to konieczne również raport początkowy.


W ramach usługi zapewniamy wsparcie w procedurze administracyjnej oraz weryfikację zapisów uzyskanej decyzji administracyjnej.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska

Adres: ul. Piękna, 25D, 50-506 Wrocław

Nr telefonu: 661248057 Skopiuj

E-mail: kontakt@eko-novum.pl Skopiuj
WWW: www.eko-novum.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...