Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2021-08-30
Operat przeciwpożarowy
Operat przeciwpożarowy
Zasięg:
krajowy

W świetle prawa operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Muszą być one uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.
Operat przeciwpożarowy dołączany jest do dokumentów dotyczących odpadów – stanowi integralną część wniosków o wydanie pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Jest też załącznikiem do wniosku na wytwarzanie odpadów uwzględniającego odpady palne. Ponadto w określonych przypadkach operat przeciwpożarowy należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
Wzór operatu przeciwpożarowego nie jest określony przepisami – dokument tworzony jest przez fachowców i musi zawierać dokładną analizę danej instalacji czy danego obiektu.
Wydanie pozwolenia poprzedzone jest kontrolą obiektu przez komendanta straży pożarnej. Kontrola określa zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej ujętymi w operacie przeciwpożarowym.

Dzięki współpracy ze specjalistami ds. ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych możemy zaoferować sporządzenie dokumentu, jakim jest operat przeciwpożarowy. Jego zapisy będą spójne z zapisami wniosków odpadowych, co pozwala na sprawną realizację postępowania administracyjnego. Zapewniamy wsparcie podczas procedury uzgodnienia operatu oraz uzyskiwania pozwolenia. 

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

Eko Novum Pracownia Ochrony Środowiska

Adres: ul. Piękna, 25D, 50-506 Wrocław

Nr telefonu: 661248057 Skopiuj

E-mail: kontakt@eko-novum.pl Skopiuj
WWW: www.eko-novum.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...