Powrót do listy wiadomości Dodano: 2019-06-04   |  Ostatnia aktualizacja: 2019-06-04
Finał XII konkursu „Młody Innowator”
Ilustracja nadesłana (FSNT-NOT)
Ilustracja nadesłana (FSNT-NOT)

Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego – Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs „ Młody Innowator". Wśród gości uroczystości byli również Rafał Lew-Starowicz z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Małgorzata Głębicka – Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego – Główny Partnera Konkursu, Maria Fuzowska-Wójcik – Dyrektor Urzędu Patentowego RP, dr inż. Zbigniew Zienowicz – Mistrz Techniki NOT - Prezes Spółki HYDROMEGA, Magdalen Borek - Daruk – Wiceprezes Wydawnictwa SIGMA NOT, Tadeusz Deptuła z Wydawnictwa Arkady oraz członkowie władz, przedstawiciele SNT i TJO sfederowanych w NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny na czele.

Najważniejsi byli jednak laureaci Konkursu, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników – w takich kategoriach przyznawane były nagrody - oraz ich nauczyciele, opiekunowie i rodzice.

Konkurs jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT), Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) oraz Towarzystwo Kultury Technicznej (TKT) pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie". Jego celem jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczy pracy zespołowej – wspólnego realizowania zadań, organizacji i odpowiedzialności. Pobudza dzieci i młodzież do innowacyjnego myślenia oraz prowadzi do umiejętności rozwiązywania problemów. Pracą dzieci w ramach konkursu może kierować każdy nauczyciel, niezależnie od nauczanego przedmiotu, a jego uczestnikami mogą być uczniowie jednej lub kilku klas.

Konkurs objęty był patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Krótkie wystąpienia powitalne i gratulacyjne wygłosili prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, minister Jerzy Kwieciński i dyrektor Rafał Lew-Starowicz z MEN.

Galę rozpoczęło wręczenie nagród specjalnych Ministra Inwestycji i Rozwoju, które laureatom wręczył minister Jerzy Kwieciński razem z prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny. Otrzymali je:

  • Kacper Czajkowski, Jakub Kołaciński, Arkadiusz Książek, Izabela Książek i Julia Czajkowska z Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie za projekt „BePeK - bezpieczny przejazd kolejowy", przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Ewy Błędowskiej- Kempińskiej.
  • Błażej Smorawski i Kacper Ostrowski z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku za projekt „Urządzenie tłumiące dźwięki drażniące dla mizofoników, przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe", przygotowany pod kierunkiem mgr Krzysztofa Kalugi.
  • Jakub Twardowski, Kamil Kośnik i Kacper Orłowski - z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie za „ANTI - SLEEP BAND. Ultra energooszczędna opaska czuwająca nad bezpieczeństwem kierowców podczas jazdy", projekt przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Wrony.

Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia przyznane przez Jury Konkursu działające pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT w składzie: dr inż. Bogdan Bogdański – SPWiR, mgr Marian Jasiński - Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Jan Kawiński – SPWiR mgr Ewa Królicka -Towarzystwo Kultury Technicznej, mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, mgr inż. Ryszard Bajkowski - Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, mgr inż. Kazimierz Okraszewski – SPWiR, dr inż. Dariusz Raczkowski - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Michał Ratajczak – SPWiR, a także Justyna Domińczak z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Swoje wyróżnienia i nagrody przyznały także Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Laureatami nagród I stopnia zostali:

  • W kategorii szkoła podstawowa - Marek Rauchfleisz – uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu za „System monitoringu poziomu pyłów zawieszonych z analizą danych", projekt przygotowany pod kierunkiem mgr Marcina Lejmana.
  • W kategorii gimnazjum - Stanisław Habiger i Mateusz Skoczeń z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli za projekt „STAŚ-SOLAR-SKUTER", przygotowany pod kierunkiem mgr Marty Radwańskiej.
  • W kategorii liceum ogólnokształcące - Błażej Smorawski i Kacper Ostrowski z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku za „Urządzenie tłumiące dźwięki drażniące dla mizofoników, przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe", projekt przygotowany pod kierunkiem mgr Krzysztofa Kalugi.
  • W kategorii technikum - Hubert Sieliło z ZS Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie za „System zasilania pneumatycznego do karabinów sportowych napędzanych gazem. Konstrukcja i wykonanie", projekt przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Leszka Garbali.

Nagrodę Specjalną Prezes FSNT-NOT otrzymał Jakub Jędrzejewski i Filip Tomczyk – KL. III – z Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 w Ostrowie Wlkp. za projekt „FUZOR – reaktor syntezy termojądrowej", przygotowany pod kierunkiem dr Pawła Sobczaka.

Wyróżnienie Warszawskiego Domu Technika NOT, które wręczył prezes WDT mgr inż. Jerzy Rożek, otrzymał Adam Ciesielski z ZS Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie za „Mirror Graver - innowacyjne sterowanie lasera za pomocą luster", przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Wrony

Wyróżnienie SIMP otrzymali Ewa i Maciej Barańscy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie za projekt „Samopiszący długopis", przygotowany pod kierunkiem mgr Aleksandry Starszak. Nagrodę wręczyli wspólnie prezes OW SIMP dr inż. Adam Baryłka i dr inż. Dariusza Raczkowski.

Wyróżnienia przyznane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wręczyli wspólnie prezes SPWiR Michał Szota wraz z członkami Stowarzyszenia, którzy reprezentowali je w Jury: Bogdanem Bogdańskim, Janem Kawińskim, Kazimierzem Okraszewskim i Michałem Ratajczakiem.

Otrzymali je:

  • Natalia Osińska z Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie za projekt „ECO DOM", przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Ewy Błędowskiej-Kempińskiej
  • Adam Ciesielski z ZS Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie za projekt „Mirror Graver" przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Wrony.
  • Piotr Sowiński z Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie za projekt „Robot samobalansujący", przygotowany pod kierunkiem mgr Piotra Wróblewskiego.

Obecni na uroczystości członkowie Zarządu FSNT-NOT wręczyli dyplomy Terenowym Jednostkom Organizacyjnym, która zorganizowały eliminacje okręgowe. Dyplomy odebrali Tadeusz Wilczewski - prezes TJO w Białymstoku, Tadeusz Bruzda - prezes TJO w Słupsku, Adam Błochowiak - prezes TJO w Kaliszu i Erwin Sroka - prezesa TJO Gliwice.

W imieniu nagrodzonych podziękowania dla organizatorów Konkursu, członków Jury oraz Sponsorów przekazali laureaci – Katarzyna Chrapko, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Paweł Żurawski z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Uroczystość zakończył występ artystyczny laureata konkursu Pawła Żurawskiego z Niska.

Organizatorzy Konkursu dziękują jego Partnerowi i Sponsorom - Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Urzędowi Patentowemu RP, Spółce HYDROMEGA, COMP S.A., Wydawnictwu ARKADY, Wydawnictwu SIGMA NOT, Spółce NOT-INFORMATYKA oraz WDT.

 (gz)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
FSNT-NOT
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :