Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17
Pozwolenia wodnoprawne / Decyzja wodnoprawa
Pozwolenia wodnoprawne / Decyzja wodnoprawa
Zasięg:
krajowy

Przygotowujemy dla Państwa wnioski o pozwolenia wodnoprawne oraz zgłoszenia wodnoprawne w zakresie:

1. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu,
2. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, oczyszczonych ścieków sanitarnych do rowu, ziemi, rzeki, jezior,
3. Pobór wód powierzchniowych,
4. Pobór wód podziemnych,
5. Legalizacja urządzenń wodnych,
6. Wykonanie pomostów,
7. Wykonanie kąpielisk,
8. Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego,
9. in.

Bierzemy udział w procedurze rozpatrywania wniosków w urzędzie oraz odpowiadamy na pytania Urzędników – udzielamy wyjaśnień i uszczegółowień zarówno pisemnie jak i ustnie.

Pomożemy również w przypadku konieczności odpowiedzenia na pytanie czy Państwa instalacja / zakład podlega pod wymóg uzyskania pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia.

Więcej informacji na naszej stronie

POZWOLENIE WODNOPRAWNE A ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE

Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków

Pozwolenie wodno-prawne na urządzenie wodne

 

Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód  

Projekt robót geologicznych - studnia

Dokumentacja hydrogeologiczna - studnia

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

EkoMeritum

Adres: ul. Łabiszyńska 21 C, 03- 204 Warszawa

Nr telefonu: 605 390 203 Skopiuj

E-mail: biuro@ekomeritum.pl Skopiuj
WWW: www.ekomeritum.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...