Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2014-09-26
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

DLA JAKIEJ INSTALACJI NALEŻY UZYSKAĆ POZWOLENIE:
Obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów obejmuje wszystkie podmioty prowadzące instalację, za wyjątkiem instalacji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130,poz. 881). KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA :
Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, z tym że do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny (zmiana przepisu od 20.07.2010 r.) można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE Joanna Łukaszewska

Adres: 10 lutego 33 pok.511, 81-364 Gdynia

Nr telefonu: 796 506 881 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl