Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2022-10-04
LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE JOANNA ŁUKASZEWSKA
brak grafiki
Siedziba:
GDAŃSK, 5832903933
NIP:
5832903933
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje: Oferuje:
produkty (4)

Oferujemy:

• wykonanie opracowań przyrodniczo - krajobrazowych do planów i projektów,

• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

• przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,

• przeprowadzenie Oceny Oddziaływania Inwestycji na Środowisko, w tym na obszary NATURA 2000,

• gospodarka odpadami,

• audyty środowiskowe,

• inwentaryzacje przyrodnicze,

• prowadzenie monitoringów środowiskowych,

• prowadzenie nadzorów przyrodniczych,

• opracowanie ekspertyz rolnośrodowiskowych,

• doradztwo dla rolników,

• przygotowanie dokumentów środowiskowych do wniosków o dofinansowanie, zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych.

Z oferty LACERTA

PRODUKT

Raporty Oddziaływania Inwestycji na środowisko

Specjalizujemy się w opracowaniach analiz i ekspertyz przyrodniczych oraz rolnośrodowiskowych. Wykonujemy między innymi Raporty Oddziaływania Przedsięwzięć Mogących Potencjalnie Znacząco Oddziaływać na Środowisko (w tym na obszary sieci Natura...

PRODUKT

Karty Informacyjne Przedsięwzięcia

Oferujemy przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, na podstawie której organ wydaje decyzję o braku lub konieczności przeprowadzenia Oceny Oddziaływania Danej Inwestycji na Środowisko. Szczegółowo wykonana Karta przyspiesza proces...

PRODUKT

Pany Rolnośrodowiskowe i Ekspertyzy przyrodnicze w ramach PROW

Program rolnośrodowiskowy to jeden ze schematów pomocowych, zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jego realizacja ma na celu poprawę środowiska przyrodniczego.  Płatność rolnośrodowiskowa stanowi rekompensatę utraconego...

PRODUKT

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

DLA JAKIEJ INSTALACJI NALEŻY UZYSKAĆ POZWOLENIE: Obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów obejmuje wszystkie podmioty prowadzące instalację, za wyjątkiem instalacji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska...

Kontakt

LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE JOANNA ŁUKASZEWSKA

Adres: Lęborska 3b, 80-386 GDAŃSK

Nr telefonu: 796 506 881 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Pokaż więcej