Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2023-04-21
proeKo-logiKa KAROL KRUPIŃSKI
brak grafiki
Siedziba:
Augustów, podlaskie
Firma oferuje: Oferuje:
produkty (1) | usługi (1)

proeKo-logiKa Karol Krupiński została założona przez osobę z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży ochrony środowiska zdobytym w ramach pracy w jednostce samorządowej. Firma skoncentrowana jest na kompleksowej i profesjonalnej obsłudze przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, obejmującej bieżące wypełnianie obowiązków nałożonych przepisami prawa oraz przygotowywanie dokumentacji środowiskowych do celów inwestycyjnych.Wyróżnikiem firmy proeKo-logiKa Karol Krupiński jest przede wszystkim doskonałe przygotowanie merytoryczne poparte długoletnią praktyką, kompleksowość usług, konkurencyjne ceny oraz prowadzenie spraw do momentu uzyskania decyzji administracyjnych.W ramach działalności firma oferuje:

  1. Opracowania środowiskowe, tj.:

  • Operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód,

  • Wnioski z zakresu emisji do powietrza - o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, Zgłoszenia instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza.

  • Wnioski z zakresu gospodarki odpadami: o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, Zgłoszenia produktu ubocznego, Instrukcje prowadzenia składowiska odpadów.

  • Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego,

  • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym: Raporty oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, Karty informacyjne planowanych przedsięwzięć;       2. Kompleksowe prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości, tj. m.in.:

  • Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów oraz sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w elektronicznym systemie BDO,

  • Sporządzanie rocznych sprawozdań o osiągniętych poziomach odzysku, recyklingu oraz naliczanie opłat produktowych,

  • Opracowywanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska – rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

  • Raportowanie do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE).      3. Reprezentowanie w kontaktach z przedstawicielami urzędów,      4. Audyt środowiskowy – polegający na przeprowadzeniu kontroli zgodności organizacyjno-prawnej firmy z przepisami ochrony środowiska, mający na celu ocenę stopnia przestrzegania przez przedsiębiorcę wymagań z zakresu ochrony środowiska, wskazanie ewentualnych niezgodności oraz podjęcie działań korygujących,      5. Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony środowiska.

Z oferty proeKo-logiKa

PRODUKT

Konsulting środowiskowy

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska. W ramach działalności firma oferuje: 1) Opracowania środowiskowe, tj.: • Operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, • Wnioski z zakresu emisji do powietrza: -...

USŁUGA

Konsulting środowiskowy

W ramach działalności firma oferuje: 1) Opracowania środowiskowe, tj.: • Operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, • Wnioski z zakresu emisji do powietrza: - Wnioski o wydanie pozwolenia na...

Szukasz dostawcy?

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Kontakt

proeKo-logiKa KAROL KRUPIŃSKI

Adres: Żarnowo Drugie 20, 16-300 Augustów

Nr telefonu: +48508310976 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Pokaż więcej