Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2016-09-15
Pracownia Analiz Środowiskowych Katarzyna Lubelska-Gawryszewska
brak grafiki
Siedziba:
Warszawa, mazowieckie
NIP:
9521841267
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje: Oferuje:
produkty (4)

Pracownia Analiz Środowiskowych świadczy usługi konsultingowe i projektowe w zakresie ochrony środowiska oferowane na każdym etapie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego. Zakres usług obejmuje oceny oceny oddziaływania na środowisko, badania środowiskowe i analizy lokalizacyjne oraz aspekty ochrony środowiska na etapie realizacji inwestycji. Firma szczególnie poleca swoje usługi inwestorom oraz użytkownikom instalacji w następujących obszarach:

- Infrastruktura drogowa i kolejowa

- Architektura (parkingi, budownictwo mieszkaniowe, usługowe, magazynowe)

- Energetyka (w tym energetyka odnawialna – biogazownie, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne)

- Gospodarka wodno-ściekowa

- Telekomunikacja

Zakres działania Pracowni obejmuje teren całej Polski.

Z oferty Pracownia Analiz Środowiskowych

PRODUKT

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Dokumentacja opisująca potencjalny wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko, przygotowywana ramach procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Zakres raportu określa  art. 66 ust.1 i ust. 6 oraz art. 67 Ustawy z dnia 3...

PRODUKT

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Dokumentacja załączana do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której zakres określony został w art. 3 ust.1 pkt.5 Ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

PRODUKT

Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacja występowania chronionych, rzadkich oraz zagrożonych gatunków zwierząt, roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. Ocena wartości przyrodniczej obszaru sporządzane w oparciu o dostępne dane literaturowe, analizę danych...

PRODUKT

Analizy emisji zanieczyszczeń powietrza

Analiza emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza wykonywana jest z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Analiza jest elementem m.in. takich dokumentacji jak raport o oddziaływaniu na środowisko oraz...

Kontakt

Pracownia Analiz Środowiskowych Katarzyna Lubelska-Gawryszewska

Adres: Botaniczna 31 A, 04-568 Warszawa

Nr telefonu: 607062648 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Pokaż więcej