Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2019-08-06
JARS S.A.

Laboratoria Badawcze - MIKROBIOLOGIA, FIZYKOCHEMIA, SENSORYKA

brak grafiki
Siedziba:
Łajski, mazowieckie
NIP:
675-12-77-082
Zasięg:
Międzynarodowy
Firma oferuje: Oferuje:
usługi (1)

JARS – najwyższa jakość badań laboratoryjnych

Firma JARS, założona w 2002 r., jest ogólnopolską siecią laboratoriów badawczych dla obszaru klienta biznesowego i instytucjonalnego, liderem wzrostu na polskim rynku usług laboratoryjnych. W naszym kraju dysponujemy siecią 7 nowoczesnych laboratoriów, zarządzanych przez doświadczonych profesjonalistów.
Świadczymy kompleksowe usługi laboratoryjne obejmujące 40 specjalistycznych obszarów badawczych w sektorach: spożywczym, rolnym, ochrony środowiska i geologii, a ponadto kosmetyków, farmacji oraz chemii gospodarczej.
Dysponujemy unikalnym na rynku know-how w zakresie badań laboratoryjnych. Obsługujemy największe firmy z Polski i rynków Unii Europejskiej – każdego dnia nasze laboratoria badają ponad 1500 próbek.
Dysponujemy zespołem wysokiej klasy specjalistów, którzy realizując na co dzień zlecenia klientów, uczestniczą w projektach badawczych i akademickich na najlepszych uczelniach w Polsce. Między innymi od 2010 r. prowadzimy studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa żywności na Uniwersytecie Warszawskim, które cieszą zainteresowaniem, przekraczającym możliwości rekrutacyjne wydziału. Patronujemy również programowi szkoleń w obszarze badań i systemów jakości, cieszącemu się znakomitą opinią w branży.
Od początku istnienia firmy, misją JARS jest zapewnienie kompleksowej obsługi, profesjonalnej i dedykowanej naszym Klientom. Nasi kontrahenci i partnerzy mogą liczyć na najszerszy na rynku pakiet usług, jak projekty technologiczne, obsługa inwestycji, opracowania systemów jakości, innowacyjne metodyki badawcze i techniczne, nadzór procesów technologicznych i wytwórczych, badania produktów finalnych oraz profesjonalne konsultacje i doradztwo w projektach laboratoryjnych i badawczych.

Od 2019 r. JARS jest partnerem strategicznym i wyłącznym przedstawicielem w Polsce firmy Registrar Corporation, zapewniającej certyfikację produktów eksportowanych na rynek Stanów Zjednoczonych zgodnie z wymogami Federalnej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

Firma JARS jest aktywnym członkiem organizacji sektora badań laboratoryjnych w Polsce, promotorem inicjatyw wspierających młodych naukowców i projekty badawczo-rozwojowe na uczelniach krajowych i w wybranych krajach Unii Europejskiej.

 

Z oferty JARS

USŁUGA

BADANIA ŚRODOWISKA

Przeprowadzamy badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Wykonujemy badania jakości ścieków komunalnych i przemysłowych. Oferujemy kompleksowy monitoring składowisk odpadów oraz usługi doradcze i eksperckie w zakresie ochrony...

Informacje z firmy

15 lut 2013 SZKOLENIA 2013

Kontakt

JARS S.A.

Adres: Ul. Kościelna 2 a, 05-119 Łajski

Nr telefonu: 22 783 17 34 Skopiuj

Nr telefonu: 664 019 295 Skopiuj

Faks: 32 204 1156 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Oferta JARS wg kategorii

1.1. Linie sortownicze
1.3. Kompostownie
1.5. Zabezpieczenie składowiska odpadów
1.9. Linie do recyklingu
1.14.1. Badania laboratoryjne - osady ściekowe
1.14.2. Badania laboratoryjne - gleba
1.14.3. Badania laboratoryjne - odpady
1.14.4. Badania laboratoryjne - wody gruntowe
1.14.5. Inne urządzenia do badań laboratoryjnych i analizy
1.16. Rekultywacja
1.17. Usługi - odpady, recykling, gleba
1.18. Odpady, recykling, gleba - inne urządzenia i usługi
2.1.1. Pyłomierze
2.1.2. Pomiary stężenia węgla
2.1.3. Pomiary stężenia azotu
2.1.4. Pomiary stężenia siarki
2.1.5. Pomiary ciśnienia powietrza
2.1.6. Pomiary wilgotności powietrza
2.1.7. Pomiary temperatury powietrza
2.1.8. Detektory gazów
2.1.9. Radioaktywność
2.1.10. Inne urządzenia do pomiarów powietrza
2.2.1. Deszczomierze
2.2.2. Wiatromierze
2.2.3. Mierniki promieniowania słonecznego
2.2.4. Mierniki widoczności
2.2.5. Miernik głębokości wody
2.2.6. Mierniki głębokości śniegu
2.2.7. Stacje meteorologiczne
2.2.8. Czujniki drogowe
2.2.9. Inne urządzenia do pomiarów meteorologicznych
2.6. Usługi - powietrze i klimat
3.5.1. Kotły na biomasę
3.5.2. Rębaki, rozdrabniacze
3.5.3. Brykieciarki
3.5.4. Peleciarki, granulatory
3.5.5. Kompletne linie - brykieciarki, peleciarki
3.5.6. Inne urządzenia do biomasy
3.5.7. Usługi - biomasa
3.7.1. Kotły
3.7.2. Wytłaczarki
3.7.3. Prasy do biopaliw
3.7.4. Filtry do biopaliw
3.7.5. Zbiorniki na biopaliwa
3.7.6. Reaktory biodiesla
3.7.7. Czyszczarki do rzepaku
3.7.8. Inne urządzenia do biopaliw
3.7.9. Usługi - biopaliwa
4.1.1. Analiza wody
4.1.2. Analiza ścieków
4.1.3. Analiza osadów ściekowych
4.1.4. Badania szczelności rurociągów
4.1.5. Inne urządzenia do badań i analizy wody i ścieków
4.3.1. Filtry do wody
4.3.2. Odżelaziacze
4.3.3. Odmanganiacze
4.3.4. Zmiękczacze
4.3.5. Urządzenia do demineralizacji
4.3.6. Urządzenia do dezynfekcji
4.3.7. Urządzenia do dozowania
4.3.8. Magnetyzery
4.3.9. Urządzenia do odwróconej osmozy
4.3.10. Urządzenia do dezynfekcji promieniami UV
4.3.11. Inne urządzenia do uzdatniania i oczyszczania wody
4.4.1. Stacje zlewcze ścieków
4.4.2. Kraty i sita
4.4.3. Mieszadła
4.4.4. Systemy napowietrzania
4.4.5. Bioreaktory
4.4.6. Flotatory, systemy flotacji
4.4.7.1. Separatory, osadniki - w oczyszczalniach ścieków
4.4.7.2. Separatory, osadniki - indywidualne
4.4.8. Inne urządzenia do oczyszczania ścieków
4.5.1. Przenośniki i zgarniacze
4.5.2. Jednostki odwadniające, wirówki, prasy, dekantery
4.5.3. Zbiorniki zagęszczające
4.5.4. Stacje polielektrolitu
4.5.5. Suszarnie
4.5.6. Inne urządzenia do osadów ściekowych
4.10.1. Studnie i studzienki - betonowe
4.10.2. Studnie i studzienki - z tworzyw
4.10.3. Inne studnie i studzienki
4.18. Usługi - woda i ścieki
4.19. Inne urządzenia do wody i ścieków
6.1. Obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska
6.2. Operaty wodno-prawne
6.3. Dokumentacje w zakresie gospodarki odpadami
6.4. Operaty ochrony powietrza
6.5. Operaty akustyczne
6.6. Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
6.7. Pozwolenia zintegrowane
6.8. Przeglądy ekologiczne
6.9. Organizowanie źródeł finansowania
6.10. Studium wykonalności
6.11. Outsourcing obowiązków wynikających z aktów prawnych ochrony środowiska
6.12. Zarządzanie środowiskiem
6.13. Opłaty produktowe i depozytowe
6.14. System REACH
6.15. System handlu uprawnieniami do emisji
6.17. Nadzór inwestorski
6.18. Inne usługi dla branży ochrony środowiska

Pokaż więcej