Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-10-26
Jakie korzyści dla środowiska niesie ze sobą oczyszczanie powietrza?

rodowisko.jpg

Troska o środowisko powinna być priorytetem nas wszystkich. Jednak udział poszczególnych grup w emitowaniu zanieczyszczeń jest mocno zróżnicowany, a największym „producentem" szkodliwych pyłów, gazów i związków chemicznych od lat pozostaje przemysł. Z tego względu poszczególne branże oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do stosowania odpowiednich technologii oczyszczania powietrza. Od ich skuteczności zależy to, w jakim środowisku będziemy żyć.

 

Na czym polega przemysłowe oczyszczanie powietrza?

Odpylanie oraz oczyszczanie powietrza (zob. https://instalfilter.pl/Filtracja-gazow.html) na skalę przemysłową polega na podejmowaniu działań, mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych związków chemicznych (głównie tlenków siarki, dwutlenku węgla oraz tlenów azotu) do atmosfery. Gazy te, będące zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia i środowiska przyrodniczego, stanowią produkt uboczny procesów przemysłowych, takich jak spalanie czy produkcja energii. Jednym z warunków zrównoważonej produkcji jest troska o zdrowie pracowników, mieszkańców terenów uprzemysłowionych oraz ogólny stan środowiska. Z tego powodu przedsiębiorstwa nieustannie poszukują skuteczniejszych sposobów na oczyszczanie powietrza, wykorzystując dedykowane poszczególnym branżom technologie i rozwiązania.

Najczęściej stosowaną metodą oczyszczania jest fizyczne oddzielanie cząsteczek szkodliwych związków od czystego powietrza za pomocą specjalnych filtrów. W przypadku niektórych substancji odpylanie odbywa się również z wykorzystaniem dodatkowych środków chemicznych, np. roztworów amoniaku.

 

Korzyści dla środowiska z oczyszczania powietrza?

Oprócz oczywistej konieczności sprostania wymogom unijnym oraz krajowym normom emisji szkodowych gazów, firmy podejmujące działania w zakresie odpylania (zob. https://instalfilter.pl/Odpylanie.html) przyczyniają się też do poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe korzyści, jakie daje ludziom i środowisku czyste powietrze to m.in.:

  • wyraźna poprawa ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa: mniejsza liczba zachorowań na dolegliwości układu oddechowego i choroby cywilizacyjne (m.in. astmę, alergię, nowotwory),
  • wzrost zainteresowania uprawianiem aktywności fizycznej na świeżym powietrzu,
  • rozwój wielu odmian roślin oraz gwarancja ich dobrej kondycji, przekładającej się na produkcję większej ilości tlenu,
  • zwiększenie różnorodności naturalnej fauny, w szczególności ptaków, owadów oraz naturalnych dla danego obszaru gatunków zwierząt,
  • poprawa walorów klimatycznych oraz krajoznawczych, zwiększenie zainteresowania ze strony zwiedzających, możliwość czerpania zysków z turystyki,
  • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów charakteryzujących się czystym powietrzem i niskim stopniem biodegradacji,
  • możliwość budowania wizerunku miasta lub regionu przyjaznego dla mieszkańców oraz natury.

rodowisko2.jpg

 

Filtry do oczyszczania powietrza

Podstawową technologią oczyszczania powietrza, wykorzystywaną obecnie niemal we wszystkich branżach przemysłu, jest filtracja z użyciem odpowiednich materiałów oraz urządzeń.

Na rynku dostępne są filtry o różnych parametrach, dedykowane poszczególnym typom zanieczyszczeń, charakterystycznym dla danej gałęzi przemysłu. Bardzo ważny jest dobór filtra umożliwiającego separację cząsteczek o określonym rozmiarze, wykonanego z tworzywa, gwarantującego bezpieczne i skuteczne oddzielanie szkodliwych substancji.

Najpopularniejsze materiały stosowane do produkcji filtrów to m.in. papier, włóknina, różne rodzaje materiałów czy gąbka. W zależności od potrzeb i specyfiki konkretnego zakładu powierzchnia filtrów może osiągać od 10 do 1000 m², a ich wydajność od kilkuset do nawet 100 000 m³ na godzinę.

rodowisko3.jpg

 

Czyste powietrze – nasze wspólne dobro

Współczesne filtry do oczyszczania powietrza oraz systemy odpylające potrafią osiągać skuteczność bliską 100%. Jednak biorąc pod uwagę skalę zanieczyszczenia generowanego przez przemysł, a także jego destrukcyjne skutki dla natury i ludzkiego zdrowia, nie dziwi fakt, że producenci nieustannie pracują nad poprawą jakości oferowanych przez siebie rozwiązań.

Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest INSTAL-FILTER z Kościana, który od ponad 25 lat dostarcza dedykowane rozwiązania. dzięki którym firmy z różnych sektorów gospodarki mogą jeszcze lepiej chronić środowisko przed zanieczyszczeniem, stanowiącym niechciany efekt tak bardzo pożądanego rozwoju technologicznego.

 

Źródło:
instalfilter.pl

Czytaj także