Powrót do listy komunikatów Dodano: 2021-06-21  |  Ostatnia aktualizacja: 2021-06-21
Wielomilionowe inwestycje Tokai Cobex polska w ochronę środowiska
Odsiarczalnia
Odsiarczalnia

- Ważnym filarem, na którym opieramy filozofię funkcjonowania naszej firmy jest społeczna odpowiedzialność biznesu, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. W przypadku tych instalacji nie mamy do czynienia z inwestycjami, które przyniosą nam zwrot finansowy. Mówimy o wartościach i korzyściach o wiele większych. To nasz wkład w rozwój regionu i walkę o lepsze powietrze dla jego mieszkańców. - mówi Andrzej Hotloś, Prezes Zarządu Tokai COBEX Polska.

Mowa o instalacji RTO, oddanej do użytku w styczniu br. To najbardziej efektywne energetycznie urządzenie oczyszczania gazów technologicznych metodą katalityczną z lotnych związków organicznych (LZO) jak również benzoalfapirenu (BaP), dostępne na światowym rynku. Koszt inwestycji wyniósł blisko 25 mln zł. Drugim niezwykle istotnym przedsięwzięciem w zakresie ochrony środowiska była budowa instalacji oczyszczania gazów z procesu kalcynacji, o wartości ok. 4,5 mln zł. Inwestycja już działa, jest w trakcie rozruchu i wkrótce zostanie oficjalnie oddana do użytku.

Co ważne, do tej pory zakłady Tokai COBEX Polska, zarówno w Nowym Sączu jak i w Raciborzu działały zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi. Inwestycje dodatkowo redukują poziom emisji gazów technologicznych aż o 70-95 proc.

Instalacja oczyszczania gazów poprocesowych z procesu kalcynacji, podobnie jak oddana już do użytku instalacja RTO to obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne na świecie, zgodne z przepisami wynikającymi z konkluzji BAT (z ang. Best available technology- najlepsze dostępne techniki). - Oparta jest na bardzo skutecznej metodzie mokrej wapiennej, gdzie gazy natryskiwane są roztworem wodorotlenku wapnia i wody. Produktem reakcji jest osad gipsowy i para wodna, którą będzie można teraz często obserwować nad naszym zakładem.- mówi Janusz Grochowski, Specjalista ds. inwestycji mechanicznych Tokai COBEX Polska. Unosząca się para wodna, dostrzegalna gołym okiem, jest nieszkodliwa dla otoczenia i okolicznych mieszkańców.

Na tym nie kończą się wielomilionowe nakłady w ochronę środowiska realizowane w Nowym Sączu przez Tokai COBEX Polska. W tym roku rusza budowa instalacji oczyszczania gazów z procesu grafityzacji. - Ma ona jeszcze skuteczniej oczyszczać gazy procesowe, które już teraz nie przekraczają norm środowiskowych. W skład nowoprojektowanej instalacji wchodzi regeneracyjny utleniacz termiczny RTO oraz instalacja odsiarczania metodą mokrą opartą na roztworze wodorotlenku sodu. Połączenie tych dwóch technologii jest jedną z najskuteczniejszych metod oczyszczania tego typu gazów. Realizacja inwestycji podzielona jest na trzy etapy w przeciągu 3 lat. W tym roku będzie zrealizowany projekt całej instalacji oraz kwestie związane z koniecznymi pozwoleniami. W kolejnym nastąpi budowa jednostki odsiarczania, a w roku następnym utleniacza termicznego RTO. Inwestycja po oddaniu ma ograniczyć emisję szkodliwych substancji, w tym tlenku węgla oraz związków siarki o około 80-95 proc.- mówi odpowiedzialny za projekt Marcin Ujwary, Specjalista ds. inwestycji mechanicznych Tokai COBEX Polska. Koszt to blisko 30 mln zł. Instalacja wpłynie także na redukcję tzw. emisji niezorganizowanej, z jaką związany jest zapach, który sam w sobie nie jest niebezpieczny, aczkolwiek bywa odczuwalny przy określonych warunkach atmosferycznych.

Dodatkowym atutem firmy jest działające na terenie zakładu akredytowane laboratorium badawcze. - Na bieżąco monitorujemy stan powietrza, wykonujemy pomiary, dzięki temu mamy dodatkowe wsparcie optymalizacji procesów oczyszczania gazów poprodukcyjnych. Jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek odchylenia od normy, wiedzielibyśmy o tym od razu i jesteśmy w stanie od razu reagować. Już teraz funkcjonujemy zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o zintegrowane pozwolenia środowiskowe. Wdrażane inwestycje to podniesienie poprzeczki w zakresie ochrony środowiska i działania wyprzedzające na kolejne 20-30 lat. - mówi Piotr Repeta, Kierownik Działu Inwestycji firmy Tokai COBEX Polska.

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia branży

Źródło:
Adventure Media
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także