Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2012-07-16
Akredytowane badania gleb i odpadów
Zasięg:
krajowy

Laboratorium Badawcze firmy Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. oferuje Państwu możliwość pobrania próbki oraz wykonania analizy fizykochemicznej gleby.Oferujemy szeroki zakres oznaczeń laboratoryjnych jak również akredytowane pobieranie próbek do badań. Dzięki współpracy z innymi uznanymi na rynku laboratoriami akredytowanymi zakres wkonywanych oznaczeń może być praktycznie nieograniczony.

Laboratorium Badawcze posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 912 potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Dzięki wieloletniej współpracy z innymi uznanymi laboratoriami akredytowanymi jesteśmy w stanie każdorazowo przedstawić Państwu atrakcyjne warunki realizacji również dla usług nie będących w zakresie naszego laboratorium. Państwa uwadze polecamy zwłaszcza akredytowane analizy laboratoryjne odpadów, tzw. testy zgodności odpadów w zakresie parmetrów podstawowych oraz dodatkowych. Na życzenie możliwe jest również sporządzenie karty podstawowej charakterystyki odpadów. Badania wykonywane są pod kątem spełnienia przez odpad danego typu kryteriów dopuszczenia do składowania na danym rodzaju składowiska (zgodnie z rozp. MGiP z dnia 7 września 2005, Dz.U. Nr 186, poz 1553 wraz z późniejszymi zmianami) tj:

  • składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych (załącznik 2),
  • składowania na składowisku odpadów obojętnych (załącznik 3),
  • składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne  i obojętne (załącznik 4).

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Firma

Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

Adres: Długosza 40, 51-162 Wrocław

Nr telefonu: 71 325 25 90 Skopiuj

Faks: 71 325 25 90 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...