Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-03-25

Powrót do kalendarium
SZKOLENIE - Monter instalacji pomp ciepła
Koszt szkolenia:
700 zł.
Czas trwania:
20 godzin/ 2 dni
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Instytut Doradztwa Sp. z o.o. jest akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego organizatorem szkoleń w zakresie OZE – monter instalacji fotowoltaicznych, monter instalacji pomp ciepła - co daje Ci możliwość przystąpienia do egzaminu UDT*

Opis szkolenia "Monter instalacji pomp ciepła"


Dzień 1.
Teoria (6 godzin) i zajęcia praktyczne (4 godziny)


1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji z pompami ciepła, warunki uzyskania, odnawialne i przyczyny utraty certyfikatu.
2. Historia i perspektywy rozwoju pomp ciepła w Europie i na świecie. Podstawowe terminy i definicje stosowania i wykorzystywania instalacji pomp ciepłą.
3. Przepisy krajowe dotyczące stosowania i wykonywania instalacji z pompami ciepła. Polskie normy dotyczące montażu i eksploatacji. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną. Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów. Korzyści ekonomiczne dla środowiska, aspekty społeczne.
4. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny przy pracy, ochrony przeciw porażeniowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania - identyfikacyjna zagrożeń. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu instalacji.
5. Zasada działania pomp ciepła – podstawy termodynamiczne, struktura, rodzaje obiegów, charakterystyka techniczna. Elementy składowe systemów i instalacji pomp ciepła. Standardowe warunki badania.
6. Rodzaje dolnych źródeł ciepła – zasady doboru, charakterystyka energetyczna, realizacje gruntowych wymienników ciepła, wykorzystanie powietrza jako dolne źródło.
7. Określanie współczynników efektywności energetycznej pompy ciepła COP, SPF. Metody wyznaczania optymalnych punktów pracy urządzenia.
8. Rozwiązania konstrukcyjne pomp ciepła – połącznia kaskadowe, systemy pracy ze zmiennym przepływem. Urządzenia kompaktowe i rozdzielone (split). Rodzaje pracy pomp ciepła w układach hybrydowych: monowalentny, biwalentny, monoenergetyczny. Schematy połączeń hydraulicznych z systemami grzewczymi wewnątrz budynku. Bezpośrednie rozprężanie: powody stosowania systemów z bezpośrednim rozprężaniem, wymagania techniczne, rozplanowanie układu kolektorów poziomych, problemy bezpieczeństwa i zasady układania kolektorów, połączenie pompy ciepła ze źródłem ciepła. Projektowanie kanałów powietrznych. Systemy rozdzielaczy.
9. Rozprowadzanie ciepła (ogrzewanie podłogowe, ścienne, grzejnikowe, powietrzne): specjalne wymagania co do systemów z pompami ciepła w porównaniu do systemów z kotłami grzewczymi; zasady, zalety i wady Integracja hydrauliczna: typowe schematy hydrauliczne różnych pomp ciepła z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikowym lub ze sterowaną klimatyzacją, z lub bez przygotowywania ciepłej wody, z lub bez buforowego podgrzewacza zasobnikowego, integracja drugiego systemu grzewczego (kocioł grzewczy opalany olejem, biomasą, instalacja solarna, itd.)
10. Profile energetyczne odbiorników. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych. Wymiarowanie systemu. Metodyka doboru zbiorników buforowych pod instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem pompy ciepła. Rodzaje zbiorników buforowych oraz metodologia montażu.

Dzień 2.
Teoria i zajęcia praktyczne (10 godzin)

1. Rodzaje hybrydowych systemów grzewczych – łączenie instalacji kilku źródeł do pracy jednoczesnej. Określanie współczynników efektywności energetycznej współpracujących systemów w trybie grzania, chłodzenia i przygotowania c.w.u. Zasady montażu instalacji hybrydowych – ze względu na maksymalizację produkcji energii cieplnej do c.o. i c.w.u.
2. Obliczanie powierzchni systemu i wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu. Komfort ogrzewania: wyższy komfort w przypadku zastosowania niskotemperaturowej instalacji podłogowej lub ściennej to dodatkowa korzyść dla klienta, uzupełniająca wysoką efektywność pompy ciepła.
3. Plan instalacji. Narzędzia i wyposażenie do montażu. Zasady praktyczne instalacji pompy ciepła, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli. Konfigurowanie parametrów i komunikacja pomiędzy elementami.
4. Montaż pomp ciepła na przykładowych konstrukcjach budynków. Montaż i wymiana elementów składowych urządzenia (zajęcia praktyczne)
5. Montaż i uruchomienie systemu. Współpraca pompy ciepła w układach systemowych, rewersyjnych z ogrzewaniem niskotemperaturowym.
6. Charakterystyki energetyczne, przepływowe i termofizyczne. Ocena pracy systemu – analiza wskaźników jakości. Monitorowanie własności systemu – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza. Rozwiązywanie testów do egzaminu UDT.


*Egzamin płatny dodatkowo, po zgłoszeniu do odpowiedniego oddziału UDT.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Kategorie szkolenia

Organizator

Instytut Doradztwa sp. z o.o.

Adres: Kokotów 752, 32-002 Kokotów
Nr telefonu: 669 578 015 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...