Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2017-02-02

Powrót do kalendarium
Ochrona Środowiska w przedsiębiorstwie - Opłaty za Korzystanie ze Środowiska/Gospodarka Odpadami!
Koszt szkolenia:
700 zł netto
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Miejsce szkolenia: Katowice
Data szkolenia: 1-2 marzec 2017 r.

Cena szkolenia: 400zł netto za dzień szkoleniowy bądź  700 zł netto za oba dni szkoleniowe

Szkolenie jest dedykowane dla:
- Pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska
- Pracowników, odpowiedzialnych za wypełnianianie formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat środowiskowych
- Osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę z tego zakresu

Program szkolenia:
Moduł I: - 1 marzec 2017 r.
- Prawo ochrony środowiska - wprowadzenie
- Pozwolenia i decyzje środowiskowe
- Kontrole inspekcji ochrony środowiska– kompetencje organów , jak przygotować się do kontroli
- Opłaty za korzystanie ze środowiska
- Ewidencja i dokumenty źródłowe będące podstawą
naliczania opłat,
- Obowiązujące stawki i formularze
- Terminy przedkładania sprawozdań, właściwość
miejscowa urzędów,
- Naliczanie opłat zaległych, opłaty podwyższone i kary
- Ćwiczenia Praktyczne w zakresie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
- Emisja do powietrza (kotły grzewcze, silniki,
spalinowe, emisja z instalacji, przeładunek benzyn),
- Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
- Pobór wód podziemnych i powierzchniowych
- Składowanie odpadów
- Zmiany w systemie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE

Dzień II: - 2 marzec 2017 r.
- Przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami
- Ustawa o odpadach – definicje
- Zasady gospodarowania odpadami
- Obowiązki wytwórcy odpadów
- Rodzaje decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami
- Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów
- Postępowanie ze szczególnymi rodzajami odpadów (odpady metali, oleje odpadowe)
- Ewidencja odpadów – wypełnianie karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu,
- Zbiorcze zestawienie danych o odpadach
- Kary administracyjne
- Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach
- Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny

Cena szkolenia zawiera:
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
- Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
- Catering tj. obiad, kawa, herbata, soki, ciastka.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Organizator

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA Fąfara Marcin

Adres: Boya-Żeleńskiego 108, 40-750 Katowice
Nr telefonu: 32 20 00 174 Pokaż numer
Faks: 32 353 66 37 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl