Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-03-25

Powrót do kalendarium
Monter instalacji fotowoltaicznych - akredytowany kurs UDT.
Koszt szkolenia:
700 zł.
Czas trwania:
20 godzin/2 dni
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

I dzień / Zajęcia teoretyczne

1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych, warunki uzyskania, odnawialne i przyczyny utraty certyfikatu.

2. Podstawowe terminy i definicje stosowania i wykorzystywania instalacji fotowoltaicznych.

3. Przepisy krajowe dotyczące stosowania i wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Polskie normy dotyczące montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną. Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów. Korzyści ekonomiczne dla środowiska, społeczne wykorzystanie energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznych.

4. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny przy pracy, ochrony przeciw porażeniowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania - identyfikacyjna zagrożeń. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu instalacji.

5. Konwersja fotowoltaiczna- – podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna. Ogniwo słoneczne – budowa i zasady działania. Struktura i charakterystyka techniczna ogniw słonecznych i pozostałych elementów systemu. Standardowe warunki badania. Łączenie ogniw w moduły oraz modułów w zestawy.

6. Ogniwa z krzemu monokrystalicznego. Ogniwa z krzemu polikrystalicznego. Ogniwa z krzemu cienkowarstwowe (amorficzne, mikrokrystaliczne). Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS (chalkopirytowe), typu CIGS (z mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu), typu CdTe z tellurku kadmu) i inne (w szczególności typu: DSSC (barwnikowe), organiczne, polimerowe)

7. Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych. Regulatory ładowania. Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych. Elementy instalacyjne (w szczególności kable, złącza, wyłączniki, bezpieczniki). Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych. Istniejąca instalacja odgromowa. Określenie wymagań dla instalacji odgromowej, uziomowej (uziemienia) i systemu (instalacji) ograniczania przepięć. Program utrzymania. Analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach.

8. Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne. Określanie lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych, oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu.

9. Profile energetyczne odbiorników. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych. Wymiarowanie systemu. Wybór rodzaju i mocy modułów fotowoltaicznych, konfigurowanie generatora fotowoltaicznego. Wymaganych przekrojów przewodów połączeniowych.

10. Przykłady systemów autonomicznych. Elementy systemów autonomicznych. Zasilanie awaryjne. Ocena i protokoły badań.

 

II dzień / Zajęcia teoretyczne i praktyczne.

1. Obliczanie powierzchni systemu i wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu. Wybór falownika/inwertera jako przetwornika energii; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określanie sprawności falownika/inwertera. Dopasowanie generatora do falownika/inwertera. Synchronizacja systemu z siecią elektroenergetyczną.

2. Plan instalacji. Narzędzia i wyposażenie do montażu. Zasady praktyczne instalacji modułu, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli. Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym.

3. Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych.

4. Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych.

5. Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci. Ograniczanie przepięć. Instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia. Analiza typowych błędów montażowych instalacji. Warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji.

6. Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) i systemów niezintegrowanych (BAPV).

7. Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów. Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych modułów/generatorów fotowoltaicznych Czynniki mające wpływ na wydajność pracy.

8. Pomiar parametrów ogniwa/modułu słonecznego w warunkach standardowych (STC); wpływ natężenia promieniowania i temperatury na parametry elektryczne ogniwa/modułu. Ocena pracy systemu – analiza wskaźników jakości. Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza. Badania termowizyjne.

 

Efektem uczestnictwa w usłudze szkoleniowej będzie teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania usług z dziedziny budownictwa, które są ukierunkowane na montaż systemów fotowoltaicznych. Słuchacz będzie przygotowany do wzięcia udziału w certyfikacji instalatorów w zakresie systemów fotowoltaicznych prowadzonej przez UDT.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Organizator

Instytut Doradztwa sp. z o.o.

Adres: Kokotów 752, 32-002 Kokotów

Nr telefonu: 669 578 015 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie szkolenia