Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2016-10-11

Powrót do kalendarium

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

W świetle nowej ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo Ochrony środowiska

Koszt szkolenia:
510 zł netto +VAT

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

W świetle nowej ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo Ochrony środowiska

Szkolenie adresowane jest do specjalistów działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, pracowników organów administracji państwowej wszystkich szczebli zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz osób zainteresowanych nabyciem i poszerzeniem wiedzy z zakresu nowych regulacji gospodarki wodno-ściekowej.

Gospodarka wodna-ściekowa w świetle przepisów prawa

Podstawowe pojęcia w gospodarce wodno-ściekowej

- Podział i klasyfikacja wód

- Organy właściwe w sprawach dotyczących gospodarowania wodami, ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Omówienie wybranych regulacji prawa europejskiego i krajowego dotyczących gospodarki wodno-ściekowej

- Obowiązki wynikające z ramowej dyrektywy wodnej

- Obowiązki wynikające z dyrektywy ściekowej

Ochrona wód

Korzystanie z wód w świetle przepisów ustawy Prawo wodne

- Powszechne korzystanie z wód

- Zwykłe korzystanie z wód

- Szczególne korzystanie z wód

Zgoda wodnoprawna, w świetle przepisów nowej ustawy Prawo wodne

- Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne

- Przypadki, w których brak jest potrzeby uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego

- Czynności wymagające zgłoszenia wodnoprawnego

- Organy właściwe do wydania zgody wodnoprawnej

- Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego

- Stawki opłat za zgodę wodno prawną

- Czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

- Treść pozwolenia wodnoprawnego

- Wymagania dla operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych

Procesy jednostkowe w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków

Podstawowe procesy jednostkowe stosowane w uzdatnianiu wody

- Filtracja

- Koagulacja

- Dekarbonizacja

- Dezynfekcja

Oczyszczanie ścieków

- Część mechaniczna

- Część biologiczna

- Osady ściekowe

Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

Metodyka Zajęć:

Prezentacja multimedialna, wykład i dyskusja poparta licznymi przykładami praktycznymi z możliwością modyfikacji paneli szkoleniowych do potrzeb grupy szkoleniowej oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

 

Zajęcia prowadzi: Ekspert w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Współautorka kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu problematyki zanieczyszczeń w wodzie, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i metod oczyszczania wody. Trenerka prezentowała wyniki prowadzonych prac badawczych na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz brała udział w krajowych projektach badawczych. Współpracowała z jednostkami z sektora wodno-kanalizacyjnego. Prowadziła wykłady na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej z zakresu zarządzania gospodarką wodną, Opracowania operatów wodnoprawnych, technologii wody i ścieków. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Należność za:

•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 510 zł netto + 23% VAT (materiały autorstwa wykładowcy)

SZKOLENIA FINANSOWANE W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

WARSZAWA 17.10.2016 r.

GDAŃSK 7.11.2016 r.

WROCŁAW 28.11.2016 r.

KATOWICE 12.12.2016r.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt"

58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

BZ WBK S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Organizator

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Adres: Palisadowa 43, 58-316 Wałbrzych
Nr telefonu: 748 482 882 Pokaż numer
Faks: 748482907 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą